Pijnmanagement

Hoe wordt pijn bevraagd?

Pijn is een sterke, onaangename ervaring die het denken en voelen beïnvloedt. 
Bij alle revaliderende patiënten nemen wij op 2 van de 7 dagen een pijnschaal af.
Op die dagen gebeuren 2 metingen aan de hand van de VAS schaal:
 

Hoe wordt pijn onder controle gehouden?

De arts wordt geïnformeerd over de resultaten van de metingen van de VAS schaal
Omdat pijn het revalideren niet te veel zou hinderen kan indien nodig, de pijnstillende medicatie opgedreven worden.
Maar ook omgekeerd kan die medicatie indien mogelijk afgebouwd worden.