Organisatie

Onze missie

KEI staat voor gespecialiseerde¹, multidisciplinaire² en holistische³ revalidatie aan zee.

 

  1. KEI is een revalidatieziekenhuis voor cardiopulmonaire, locomotorische, neurologische en psychogeriatrische revalidatie.
     
  2. Patiënten met een complexe revalidatienood worden door een gespecialiseerd multidisciplinair zorgteam van onder andere artsen, diëtisten, therapeuten (ergotherapeuten, logopedisten, kinesitherapeuten, psychologen), verpleegkundigen en zorgkundigen kwaliteitsvol behandeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de individuele noden van de patiënt.
     
  3. Patiënten worden holistisch benaderd: zowel medische, functionele, sociale als psychologische aspecten van het revalidatieproces worden in kaart gebracht. KEI hanteert een kringvisie. De kring staat symbool voor gelijkwaardigheid en inbreng van iedereen.

KEI hanteert een kringvisie. De kring staat symbool voor gelijkwaardigheid en inbreng van iedereen.

De kringvisie van KEI werd per departement doorgetrokken. De kring staat symbool voor het feit dat de patiënt - van opname tot ontslag - een centrale plaats krijgt en alle KEI-medewerkers belangrijke schakels zijn die zich positioneren rondom de patiënt. De kring staat tevens symbool voor gelijkwaardigheid: er is geen eerste of laatste, noch bovenste of onderste plaats. Samenwerking en collegialiteit zijn hierbij essentieel.

De kringvisie wordt ook gehanteerd voor het bepalen van het revalidatietraject: de patiënt, zijn naaste en alle zorgdisciplines zijn de belangrijkste schakels en gaan in interactie met elkaar om een gefaseerd en geïndividualiseerd revalidatietraject te bepalen.

Met zijn allen zetten we zo onze schouders onder de ambitie van KEI:

KEI-waarden

Klantgericht

Empatisch

Integer

Onze visie

KEI, revalidatieziekenhuis aan zee, is een referentie voor revalidatie op maat.

Ons organigram

Bekijk hier het organigram