Organisatie

De kringvisie van KEI werd per departement doorgetrokken. De kring staat symbool voor het feit dat de patiënt - van opname tot ontslag - een centrale plaats krijgt en alle KEI-medewerkers belangrijke schakels zijn die zich positioneren rondom de patiënt. De kring staat tevens symbool voor gelijkwaardigheid: er is geen eerste of laatste, noch bovenste of onderste plaats. Samenwerking en collegialiteit zijn hierbij essentieel.

De kringvisie wordt ook gehanteerd voor het bepalen van het revalidatietraject: de patiënt, zijn naaste en alle zorgdisciplines zijn de belangrijkste schakels en gaan in interactie met elkaar om een gefaseerd en geïndividualiseerd revalidatietraject te bepalen.

Om die gedachte door te trekken en het belang ervan te benadrukken zijn onze organogrammen ook in een kring  opgemaakt. Met zijn allen zetten we zo onze schouders onder de ambitie van KEI:

"een fijne werkplek en een referentieziekenhuis voor revalidatie op maat aan zee!"

Download het organogram