Historiek

In het begin van de jaren ‘30 van vorige eeuw werd door het Nationaal Werk ter Bestrijding der Tuberculose beslist een sanatorium voor de behandeling van beendertuberculose te bouwen langs het strand in de wijk Groenendijk van Oostduinkerke.  Het gebouw was klaar in 1939 maar kon wegens het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog niet in gebruik genomen worden.  Het werd tijdens de oorlog zelfs grotendeels ontmanteld.

De herstellingswerken werden slechts vele jaren na het einde van de oorlog aangevat.  Daardoor kon de vernieuwde instelling uiteindelijk pas in 1957 ingehuldigd worden door Koningin Elisabeth, aan wie het ziekenhuis dan ook zijn naam dankt.

In 1975 werd het beheer van het ziekenhuis overgenomen door een vzw met als leden het Ministerie van Volksgezondheid, het Provinciebestuur van West-Vlaanderen, het Nationaal Werk ter Bestrijding der Tuberculose en de Landsbonden van de Christelijke, Socialistische en Liberale Mutualiteiten.  Sinds die tijd werd de werking toegespitst op de revalidatie.

Vanaf 1980 werd het gebouw volledig gerenoveerd onder leiding van het Ministerie van Openbare Werken.  Op 17 maart 1989 kon het gebouw dan ook voor de tweede maal worden ingehuldigd door de heer Hugo Weckx, Gemeenschapsminister van Volksgezondheid.

Intussen zijn we 30 jaar verder en werd het KEI in de periode 2011-2018 opnieuw volledig gerenoveerd om aan de hedendaagse noden te voldoen.  Om dit te kunnen realiseren en de zorg niet in het gedrang te brengen, werd er geopteerd voor een tijdelijk gebouw waar gedurende de verbouwingswerken verschillende diensten in ondergebracht werden.

Het KEI werd volledig gestript en heringericht met eigentijdse comfortabele patiëntenkamers, waarvan een groot deel met zeezicht. Verder werd werk gemaakt van een therapievleugel met grote lichtrijke therapielokalen, een industriële grootkeuken en een grote cafetaria op de vijfde verdieping met een panoramisch zicht op zee.

Op 7 november 2018 vond de derde officiële inhuldiging plaats in aanwezigheid van Vlaams Minister Jo Vandeurzen.

In een spiksplinternieuw, duurzaam en comfortabel gebouw kunnen patiënten met een complexe revalidatienood verzorgd worden door gespecialiseerde multidisciplinaire zorgteams.  Dankzij een gestructureerde aanpak gaan de patiënt, zijn/haar naaste(n) en alle zorgdisciplines in interactie met elkaar om een gefaseerd en geïndividualiseerd revalidatietraject te bepalen.

Het revalidatieziekenhuis KEI is met andere woorden klaar voor de toekomst!