Dwangmedicatie

Dwangmedicatie is medicatie die tegen de wil van de patiënt wordt toegediend.

Doel

Het doel kan verschillen naargelang de situatie, maar toediening dient steeds om therapeutische redenen te gebeuren. Bv: bescherming van de patiënt of de omgeving.

Beslissing tot toedienen dwangmedicatie

De beslissing om dwangmedicatie toe te dienen, wordt genomen door de afdelingsarts en tijdens zijn/haar afwezigheid door de dokter van wacht. De vraag voor het toedienen van dwangmedicatie kan komen van verschillende zorgverleners op de afdeling.

Toedienen van dwangmedicatie

De verpleegkundige die de toediening uitvoert moet alle handelingen ivm dwangmedicatie en fysieke hantering van een patiënt beheersen en moet dit ook kunnen motiveren t.a.v. de patiënt, zijn familie en andere hulpverleners.