Audits en verslagen

De Vlaamse overheid vervult een onafhankelijke rol in het toezicht op op kwaliteit van zorg in de revalidatieziekenhuizen. KEI streeft naar permanente kwaliteitsverbetering. U kan onze laatste audit van Zorginspectie hieronder terugvinden, alsook de laatste versie van ons jaarverslag.

Audits en verslagen Zorginspectie

Download de verslagen die Zorginspectie actief ter beschikking stelt.

Jaarverslag 2022

Download het jaarverslag