Privacy

Privacy / bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het Koningin Elisabeth Instituut hecht veel belang aan uw privacy. Hiermee melden wij U dat KEI een geheel van verwerkingen zal verrichten aangaande de verstrekte persoonsgegevens, die louter gericht zijn op de organisatie van de zorg en de daaraan ondersteunende diensten, evenzeer door redenen van algemeen belang, waaronder gezondheidsdoeleinden zoals volksgezondheid, sociale bescherming en het beheer van gezondheidszorgdiensten, alsmede het maken van algemene statistieken.

Elke zorginstelling dient, voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op patiënten, in het bijzonder medische gegevens, te beschikken over een reglement voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Download het algemeen privacyreglement van KEI
Download het privacyreglement patiënten

Dit reglement is opgesteld in uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) oftewel de GDPR van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Rechten van de patiënt inzake privacy

Op basis van de AVG/GDPR regelgeving heeft U het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te verbeteren of te wissen. Daarnaast kunt u ook vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of bezwaar maken tegen de verwerking. Tevens heeft U ook recht op inzage op de wijze waarop de gegevens werden verwerkt.

Om een van deze rechten uit te oefenen zoals hierboven beschreven, vult u het aanvraagformulier (link naar Formulier, GDPR AVG, Aanvraag Rechten van betrokkene) in. U bezorgt het aanvraagformulier samen met een kopie van uw e-ID aan de functionaris voor gegevensbescherming.

Download het aanvraagfomulier

Het indienen van een aanvraag tot gegevenswissing en –beperking heeft dit niet automatisch tot gevolg gezien zorginstellingen een wettelijk bepaalde bewaarplicht hebben voor het medisch dossier e.d.

De functionaris voor gegevensbescherming evalueert uw aanvraag en neemt daarna een beslissing. Wij respecteren de wettelijke termijn van 1 maand (en in geval van complexe vragen: 2 maand) om u een antwoord te geven.

De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) kan door iedere patiënt gecontacteerd worden in verband met alle aangelegenheden betreffende de verwerking van persoonsgegevens in KEI via privacy@kei.be.

Heeft u vragen m.b.t. inzage of afschrift van uw patiëntendossier?

Lees er meer over op de pagina van de ombudsdienst.

Foto’s nemen in KEI

Een afbeelding waar het gelaat van een persoon op staat of waardoor de persoon kan worden herkend - zelfs als het gelaat niet zichtbaar is - is een persoonsgegeven en beschermd door het  portretrecht. Het portretrecht vereist een toestemming van de betrokkene, zowel voor het maken van opnames (foto’s, video’s, geluidsopnames) als voor het gebruik ervan.

Wij vragen u dan ook nooit opnames van patiënten, bezoekers, artsen of medewerkers te nemen zonder expliciete toestemming. Journalisten, fotografen en cameraploegen moeten steeds vooraf toestemming vragen aan de directie.

Website

Het Kei kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u deze verlaat. Dit maakt het ons mogelijk deze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Elke verandering aan ons privacybeleid zal worden geplaatst op de website en, waar nodig, middels notificatie per e-mail.

Cookieverklaring

Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies kunnen verschillende doeleinden hebben zoals het onthouden van de taalkeuze (technische cookies), het volgen en opslaan van het surfgedrag op de website (tracking cookies) of sessie specifieke cookies (session cookies). Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Het gebruik van cookies verhinderen

Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Hieronder vindt u voor enkele internetbrowsers een korte leidraad om het gebruik van cookies te verhinderen. Raadpleeg voor meer informatie de help-functie van uw internetbrowser.

Google Chrome

klik in de rechterbovenhoek op “Google Chrome aanpassen en beheren” > klik op “Instellingen” > klik onderaan op “Geavanceerde instellingen weergeven…”  > ga naar de sectie “Privacy” > klik op “Instellingen voor inhoud…” > stip “Sites niet toestaan gegevens in te stellen” aan en vink “Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren” ook aan > en “Cookies van websites accepteren” af > klik op “Klaar”.

Microsoft Internet Explorer

klik in de rechterbovenhoek op “Extra” > klik op “Internetopties” > selecteer het tabblad “Privacy” > verplaats de schuifknop omhoog naar “Alle cookies blokkeren” > klik op “OK”.

Mozilla Firefox

klik in de linkerbovenhoek op “Firefox” > klik op “Opties” > selecteer het tabblad “Privacy” > vink “Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden” aan en “Cookies van websites accepteren” af > klik op “OK”.

Safari

klik in het Apple-menu op “Safari” > klik op “Voorkeuren” > klik op het tabblad “Privacy” > klik bij “Blokkeer cookies:” op “Nooit”.

Google analytics & cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contact

Voor vragen kan u steeds contact opnemen met info@kei.be.