Samenwerkingsverbanden

Het Koningin Elisabeth Instituut heeft verschillende samenwerkingsverbanden met andere ziekenhuizen met als doel het optimaliseren van kwaliteit en efficiëntie op verschillende vlakken. Er is een duurzaam samenwerkingsakkoord met:

AZ West

Ieperse Steenweg 100, 8630 Veurne

Trimestrieel officieel overleg op bestuurs- en directieniveau ivm diverse samenwerkingsdomeinen: algemeen beleid, medisch, verpleegkundig, IT, kwaliteitsbeleid, HR, enz. Wij werken ook samen met het AZ West voor labo onderzoek, aangezien wij niet over een eigen labo beschikken.

WZC Maria Troost

Ieperse Steenweg 98, 8630 Veurne

Trimestrieel officieel overleg WZC Maria Troost,  AZ West, KEI en WZC Dunecluze met de directies en de sociale diensten van de betrokken partners ivm het onderling transferbeleid van patiënten en bewoners met toetsing van de kwaliteit van de dienstverlening op dat vlak.

WZC Dunecluze

Ter Duinenlaan 35, 8370 Koksijde

Uitgebreid samenwerkingsverband met tweewekelijks officieel overleg op directieniveau ivm de diverse samenwerkingsdomeinen : algemeen beleid, keukengebeuren, HR, gezamenlijke overlegorganen OR en CPBW, boekhouding, preventiebeleid, enz.

Partner van UZ Gent

De Pintelaan 185, 9000 Gent

Het Koningin Elisabeth Instituut is tevens een partner van het UZ Gent voor overleg en ondersteuning op diverse vlakken.

Kaderovereenkomst

Er is eveneens een kaderovereenkomst inzake supregionale samenwerking met het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, het UZ Gent en het UZ Leuven.

 

Ziekenhuisnetwerk KOM (Kust, Ommeland en Meetjesland)

Het KOM (Kust, Ommeland en Meetjesland) netwerk is een actief netwerk van ziekenhuizen dat een regionaal en supraregionaal zorgaanbod brengt. Het omvat de algemene ziekenhuizen AZ Alma Eeklo, AZ Damiaan Oostende, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, AZ Sint-Lucas Brugge, AZ West Veurne, AZ Zeno Knokke-Blankenberge en de categorale ziekenhuizen BZIO Oostende en KEI Oostduinkerke.

Meer weten over Ziekenhuisnetwerk KOM?

Bezoek de website van het netwerk KOM.

Patiëntenverenigingen

Er zijn geen samenwerkingsverbanden met patiëntenverenigingen.