Euthanasie

Euthanasie is het opzettelijk beëindigen van het leven door een arts op uitdrukkelijk verzoek van de betrokken patiënt. Euthanasie is wettelijk geregeld. Iedereen heeft het recht te kiezen voor het leven of voor de dood, voor zover voldaan aan de wettelijke bepalingen: “een medische uitzichtloze situatie met aanhoudend en ondraaglijk lijden, psychisch of lichamelijk, veroorzaakt door een ernstige of ongeneeslijke ziekte of ongeval”.

Vragen over het levenseinde kunnen gesteld worden aan uw behandelend arts. Palliatieve zorgen, comfortzorg, palliatieve sedatie zullen ook toegelicht worden. Uw vraag wordt  besproken in het multidisciplinair team en voorgelegd aan de commissie medische ethiek. Elke beslissing wordt daarna toegelicht en met u besproken.

Als commissie medische ethiek zijn wij samen met alle zorgverleners begaan met uw gevoel van welbevinden. Het stappenplan inzake euthanasie loopt volgens de wettelijke richtlijnen. Procedure euthanasie KEI. Er komt een onafhankelijk arts (LEIF-arts) om de vraag te wettigen.

Contact

Commissie medische ethiek AZ West-KEI
Dokter Hanssens of Catherine Legein
T 058 22 11 22

Meer lezen over euthanasie?

Ga naar de website van LEIF LevensEinde InformatieForum.