Algemene voorwaarden

Disclaimer website

Deze website is eigendom van het Koningin Elisabeth Instituut (KEI)

Koningin Elisabeth Instituut (KEI)
Dewittelaan 1
8670 Oostduinkerke
T 058/22 11 22
F 058/23 20 20
E-mail: info@kei.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan het KEI of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het KEI levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal het KEI de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Het KEI kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het KEI geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Het KEI kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Het KEI verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Veurne bevoegd.

Disclaimer e-mail

De inhoud van de e-mailberichten en de bijgevoegde bestanden is strikt vertrouwelijk en enkel bestemd voor de geadresseerden. Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent of het e-mailbericht per vergissing hebt ontvangen, moet u de afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen en het e-mailbericht en de bijgevoegde bestanden vernietigen.

De afzender van het e-mailbericht streeft ernaar informatie te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie. Bijgevolg kan de afzender van het e-mailbericht noch het Koningin Elisabeth Instituut aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van het e-mailbericht en de eventuele bijlagen, noch voor fouten en vertragingen in de transmissie van het e-mailbericht noch voor virussen die dit e-mailbericht zou kunnen bevatten. Vermits de inhoud van e-mailberichten en bijlagen gewijzigd kan worden, kunnen de afzender noch het KEI verantwoordelijk gesteld worden voor gewijzigde e-mailberichten en bijlagen.

Uw persoonlijke gegevens kunnen enkel gebruikt worden om uw e-mailbericht af te handelen.