Palliatieve zorg

Revalidatie is onze kernopdracht, maar soms blijkt dit niet meer mogelijk en evolueert een aandoening/patiënt waardoor de nood aan palliatieve zorg ontstaat. Na multidisciplinair overleg en in samenspraak met de patiënt/familie kan een zorgpad worden gestart. Het palliatief zorgpad biedt integrale actieve totaalzorg met regelmatige opvolging, evaluatie en aanpassingen volgens de noden/wensen van de patiënt/familie, dit met aandacht voor de fysische-, psychologische-, spirituele- en sociale noden.

Visie

Visie omtrent palliatieve zorg in KEI:

  1. Actieve geïndividualiseerde totaalzorg waarbij rekening wordt gehouden met zowel fysische, psychische, sociale en spirituele aspecten
  2. Met als doel de levenskwaliteit te bevorderen voor zowel jezelf als je naaste(n)
  3. Waarbij jouw leven niet wordt verkort, noch wordt verlengd
  4. Waarbij palliatieve therapie kan worden aangeboden om je comfort te geven
Infobrochure palliatieve zorg in het KEI
Infobrochure terminale zorg in het KEI

Contactpersonen

Stefanie Senelle +32 (0)58 22 12 94 
Dr. Stefan De Brandt +32 (0) 58 22 11 22