Welzijn bij KEI

Het KEI hecht groot belang aan het welzijn van haar medewerkers. Een veilige en gezonde werkomgeving; dat is prioritair, zowel lichamelijk als geestelijk.

Interne preventiedienst

Onze interne preventiedienst heeft als dagelijkse taak jouw werkomgeving zo veilig mogelijk te maken en jouw welzijn te garanderen. Hierdoor worden de nodige vormingen georganiseerd. Daarnaast bieden we een zo ergonomisch mogelijke werkplek, stellen we ergonomisch werkmateriaal ter beschikking en kan je jaarlijks op een gratis griepvaccin rekenen. 

O'KEI! Programma

Het KEI zet ook actief in op het bevorderen van het lichamelijk en psychosociaal welzijn. Soms ervaren mensen de huidige maatschappij als meer veeleisend en alsmaar stresserender. Om hieraan tegemoet te komen, en onze medewerkers zo goed mogelijk te wapenen hiervoor, werd een programma ontwikkeld. Hierbij krijgt elke medewerker de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten die het welzijn, de gezondheid en de veerkracht bevorderen. 

Elke collega binnen het KEI kiest om deel te nemen of niet, en kan ook zelf bepalen in welke workshops of activiteiten men wordt ingeschreven. Voorbeelden zijn: 

  • Workshops omtrent stress en slaap 
  • Workshops omtrent Mindset en veerkracht 
  • de KEI-toffe lopers (start-  en stay-to-run onder begeleiding van ergo- en kinesitherapeuten) 
  • Infoshop door diëtisten omtrent sportvoeding, gezonde voeding, energie,… 
  • Workshops omtrent ecologie en duurzaamheid 
  • Rugmetingen en gepersonaliseerde tips door de therapeuten van de rug- en nekschool 
  • Workshops meditatie  
  • ….. 

Alle medewerkers mogen ook zelf voorstellen doen tot workshops, graag zelfs! Zo kunnen we beantwoorden aan de huidige vraag van de collega's.  

Psychosociale ondersteuning

Onze preventieadviseur en vertrouwenspersonen bieden waar gewenst en nodig psychosociale ondersteuning. 

Aan de hand van onze nieuw psychosociaal welzijnsbeleid, probeert het KEI op een continue en daadkrachtige wijze een veilig en rustig klimaat te creëren. Wanneer nodig wordt dit bijgestuurd, want het is voor ons erg belangrijk dat er geleerd wordt en nieuwe stappen, zodat het psychosociaal welzijn enkel kan verbeteren.