Onze cultuur

In KEI worden patiënten met een complexe revalidatienood behandeld met gespecialiseerde revalidatie die doorgaat aan zee.

Gespecialiseerde revalidatie

Patiënten worden benaderd vanuit een overkoepelende, holistische werking. Hierbij gaat zowel aandacht naar medische, functionele, sociale als psychologische aspecten vanaf de eerste dag van de opname.

Daadkrachtige aanpak

Via een gestructureerde en multidisciplinaire aanpak blijft de aandacht gericht op deze punten gedurende het ganse revalidatieverblijf. Dit maakt het mogelijk om op al deze deeldomeinen doelstellingen voor ogen te houden en waar het nodig is bij te sturen in functie van de bekomen resultaten.

Een referentie voor revalidatie, ook in de toekomst

KEI wil in de toekomst een referentie blijven op de verschillende deeldomeinen van revalidatie: locomotorisch, neurologisch en cardiopulmonair. De afdeling psychogeriatrie is een beschermde afdeling waar patiënten naast revalidatie ook structuur krijgen aangeboden.