10/04/2020

UPDATE - Coronavirus - 10-04-2020

Een overzicht van de actuele toestand.


In het Koningin Elisabeth Instituut doen we er alles aan om verdere besmetting met het Covid-19 virus te vermijden.  Onze artsen en medewerkers gaan echt “kei-hart” tot het uiterste voor de patiënten!  Wij proberen het de mensen ook zo aangenaam mogelijk te maken in deze moeilijke tijden.

We passen daarbij alle richtlijnen inzake (hand)hygiëne en andere beschermingsmaatregelen toe.  Daardoor lopen artsen en medewerkers met mondmaskers rond en dragen ze bij de verzorging soms speciale schorten en brillen.

Stilaan daalt het aantal besmettingen in België, maar de overheid vraagt ons om de aandacht niet te laten verslappen. We willen benadrukken dat er uit de huidige afvlakking in het aantal opnames in acute ziekenhuizen geen voorbarige conclusies mogen getrokken worden. Blijf dus echt volhouden, blijf solidair, blijf thuis en blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar!

Bijgevolg zien we ons genoodzaakt de genomen maatregelen zeker tot 19 april 2020 verder te zetten.

We beseffen dat de maatregelen zoals het bezoekverbod aan opgenomen patiënten veel mensen hard treft. Daarom neemt het KEI tal van initiatieven om dat leed wat te verzachten.  Je leest meer hierover in de rubrieken hieronder.
 

Welke bijzondere maatregelen zijn nog steeds van toepassing?
Hoe kan kan ik contact houden met wie verblijft in het KEI?
Waarom bezoek in het ziekenhuis helaas niet kan.
Wat met het afgeven van attenties en de was?
Wat met de revalidatie?
Hoe proberen we zeer nabij te zijn bij elke opgenomen patiënt?
Wat doen we voor patiënten in hun laatste levensfase?
Zijn er gevallen van besmetting met Covid-19 in het KEI?