12/04/2023

Rug- en nekrevalidatie bij KEI

KEI heeft een duurzame samenwerking uitgebouwd met az West omtrent revalidatiebehandelingen. Nek- en rugrevalidatie werd gecentraliseerd bij KEI. Benieuwd hoe het werkt? Lees meer en ontdek de video.

Wat betekent ambulante zorg eigenlijk?

Bij ambulante zorg draait het om zorg die verstrekt wordt aan de patiënt zonder opname in het ziekenhuis of dagziekenhuis. Een voorbeeld hiervan is de rug- en nekrevalidatie die wij bij KEI aanbieden. Onze experten staan dag in, dag uit klaar voor revalidatiebehandelingen in het kader van rug- en neklijden.

Een duidelijke aanpak

Patiënten doen terugkeren naar een maximaal niveau van activiteiten en het voorkomen van chronische klachten en herval, dat is het doel van ons rug- en nekprogramma. Je ontvangt begeleiding van een uitgebreid en deskundig team: een revalidatiearts, een kinesitherapeut, een ergotherapeut, een psychologe en indien gewenst een diëtiste.

Voor wie is ambulante zorg nodig?

Van alle volwassenen wordt tussen 70% en 80% vroeg of laat geconfronteerd met lage rugpijn, bekkenpijn of nekklachten en dit ongeacht het werk dat zij uitvoeren. Kinesiofobie speelt hier vaak een rol. De term slaat op een overmatige, irrationele en slopende angst om te bewegen en hierbij een letsel of verwonding aan het lichaam op te lopen, zogenoemde “Bewegingsangst”.

Verschillende stappen in een KEI-revalidatietraject

  1. Opstartconsult bij de revalidatiearts
  2. Intakemoment door de kinesitherapeut, de ergotherapeut en de psychologe
  3. Oefensessies (2 per week), educatieve workshops (6 per traject) en indien vereist ook sessies met manuele technieken door de kinesitherapeut
  4. Eindevaluatie
  5. Eventuele nabehandeling (1 keer per week)