25/10/2022

KEI kiest voor een nieuw kwaliteitshandboek 2023-2027

Voorstelling kwaliteitshandboek 2023-2027

Aan de hand van vragenlijsten voor onze patiënten, online bevragingen aan al onze medewerkers en artsen, eisenkaders, best practices enz. werd het kwaliteitshandboek voor de periode 2023 t.e.m. 2027 opgemaakt.
We blijven gaan voor kwaliteitsvolle zorg gebaseerd op verantwoordelijkheid, veiligheid en transparantie. Samen doen we het KEI goed, continu beter!

De focus in dit kwaliteitshandboek ligt naast de gekende thema’s op patiëntenparticipatie, patiëntenbeleving, naastenparticipatie, digitalisering en communicatie.

We kijken er naar uit om de doelstellingen in dit kwaliteitshandboek samen met alle medewerkers en artsen te behalen!