15/03/2022

Nieuwe algemene directeur

Mevrouw Sabine De Brabant is gestart als algemeen directeur van het KEI.

Mevrouw De Brabant is juriste van opleiding en heeft heel wat ervaring in de sector gezondheidszorg.
De rode draad in haar loopbaan is ‘verbinding’ maken. 
Van het KEI een referentieziekenhuis maken op vlak van revalidatie ziet ze dan ook als haar grote uitdaging en doelstelling.
We heten mevrouw De Brabant van harte welkom en wensen haar alle succes toe !