09/02/2023

Nieuwe charter ‘Veilig melden van incidenten’

Het comité kwaliteit en patiëntveiligheid hernieuwde het charter ‘Veilig melden van incidenten’. Het is van uiterst belang dat onze medewerkers, artsen, patiënten en naasten incidenten kunnen melden zonder angst en met het doel om de zorg veiliger te maken. Wist je dat onze patiënten en hun naasten ook een incidentmelding kunt maken?

Dit kan via volgende link op onze website