19/03/2020

Update coronavirus 19-03-2020 (16 uur)

Het KEI lanceert telecoaching!

Telecoaching KEI

Door de ingrijpende beschermingsmaatregelen en beperkingen die de overheid oplegt in het kader van de covid-19 pandemie kan het KEI momenteel geen ambulante revalidatie aanbieden.  

Niet getreurd! We maken er samen het beste van en hopen jullie snel terug van dienst te kunnen zijn.

 • Zit je toch met een vraag over je aandoening?
 • Zoek je naar oefeningen die je thuis kan doen?
 • Wil je raad of advies vanop afstand? 

Revalidatie KEI probeert al zijn revalidanten te helpen waar mogelijk en lanceert de KEI-telecoachingslijn.

Je kan vanaf maandag 23-03-2020 op weekdagen één van de ambulante therapeuten bereiken op het telefoonnummer 058/22 15 36 of via het e-mailadres telecoaching@kei.be.  

Probeer indien mogelijk je telefoontje te plaatsen tussen 11.30u en 12.30u of tussen 16.00u en 17.00u.  Je mails worden zo snel mogelijk beantwoord.

N.a.v. de strenge maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, blijft volgende van toepassing:

 • ALGEMEEN bezoekverbod
 • Alle NIET-dringende consultaties, onderzoeken en behandelingen worden t.e.m. 03-04-2020 afgelast.

Voor een vlotte gang van zaken, willen wij u vragen om:

 • het afgeven van attenties voor patiënten 
 • het brengen van propere kledij/ophalen van te wassen kledij

bij voorkeur steeds te voorzien tussen 14.00 en 16.00

Er is een attest verplichte verplaatsing beschikbaar aan het onthaal

 • Vervang uw bezoekje door een telefoontje of een berichtje
 • Hebt u vragen, dan kunt u terecht bij de hoofdverpleegkundige of de behandelende arts
 • In uitzonderlijke gevallen kan de behandelende arts een afwijking op het bezoekverbod toestaan

Tips om je te beschermen:

 • Was regelmatig je handen met water en zeep (meermaals per dag).
 • Vermijd het om iemand de hand te schudden bij het begroeten en geef elkaar geen zoenen.
 • Vermijd zoveel mogelijk het aanraken van je gezicht.
 • Ontsmet je handen voor én na elk contact met iemand anders.
 • Kom in alle gevallen niet te dicht bij een andere persoon (anderhalve meter is aangewezen).
 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Hoest of nies in een zakdoek of in je elleboog. 
 • Gooi papieren zakdoekjes na gebruik onmiddellijk weg en ontsmet nadien je handen.
 • Wanneer je last hebt van symptomen van het virus (koorts, hoest en ademhalingsmoeilijkheden) neem je in de eerste plaats telefonisch contact op met de huisarts. Ga - als je vermoedt dat je besmet bent met het Coronavirus - niet naar de wachtzaal van de huisarts of naar de spoedgevallen.

Voor meer informatie en vragen over het Coronavirus kan u de website van de overheid raadplegen: www.info-coronavirus.be

Alvast bedankt voor uw begrip!

Samen gaan we de strijd aan tegen verdere verspreiding van dit virus.

Directie, artsen en medewerkers van het KEI