09/11/2018

KEi in het nieuw - Wetenschappelijke avond

Op 8 november ging een symposium door met thema: 'Trans-disciplinaire benadering tijdens de revalidatie: academische en klinische perspectieven'.

Het symposium focuste op enkele domeinen waarin het Kei actief is: longrevalidatie, beroerterevalidatie en orthogeriatrie.

Onze hoofdgeneesheer H. Monbailliu trapte de wetenschappelijke avond op gang. Daarna namen dr. K. De Paepe, dr. H. Deldycke en opnieuw de hoofdarts het woord. Ze brachten elk een korte maar krachtige presentatie omtrent hun focusgebied. Na elke presentatie volgde een panelgesprek waar ook prof. dr. K. Peers van UZ Leuven, prof. dr. D. Van de Velde van UZ Gent, dr. J. De Neve en dr. G. Vanhooren van AZ Sint Jan Brugge-Oostende aan deelnamen. 
Jan Hautekiet nam opnieuw de rol van moderator waar.

Na afloop konden de aanwezigen van gedachten wisselen tijdens een walking dinner met fijne muzikale omlijsting.