Patiëntenvoorlichting

In het Koningin Elisabeth Instituut is het ons doel om steeds een patiëntgerichte aanpak aan te bieden op alle niveaus. Vanaf uw opname tot aan uw ontslag uit het ziekenhuis en zelfs daarna willen wij u begeleiden.  Wij willen u informeren tijdens uw zorgtraject, communiceren over uw gezondheidstoestand en allerlei praktische informatie bieden waar u nood aan heeft tijdens uw verblijf in het KEI. Het doel van patiëntenvoorlichting is bepaalde veranderingen te realiseren wat betreft kennis, houding en gedrag van de zowel de patiënt, als de medepatiënt én de zorgverlener.

“Patiëntenvoorlichting is een proces van communicatie met, voor en over patiënten dat op een planmatige manier integraal deel uitmaakt van het zorgtraject en gericht is op kennisvermeerdering, attitude en/of gedragsverandering van de patiënt ten aanzien van zijn gezondheidssituatie om in overleg met de zorgverlener te komen tot een doordachte keuze. Door de inbreng van de ervaringsdeskundigheid van de patiënten leidt dit proces eveneens tot kennisvermeerdering, attitude en/of gedragsverandering van de zorgverlener.”

Albada (2005), aangevuld door het Vlaams Patiëntenplatform vzw.

Zorgpaden of Klinische Paden

Het revalidatieziekenhuis KEI is sedert 2010 lid van het Netwerk Klinische Paden (NKP) van het Centrum voor ziekenhuis- en verplegingswetenschap van de Katholieke Universiteit Leuven.  Het netwerk ondersteunt onze organisatie bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een klinisch pad. Omwille van het brede transmurale karakter wordt een klinisch pad vaker een zorgpad genoemd. Het wordt voornamelijk gebruikt om de kwaliteit en efficiëntie van zorgprocessen te optimaliseren.

Wat betekent dit voor uw revalidatieproces in het KEI?

  1. Patiënt- en doelgerichte, kwalitatieve zorg binnen het ziekenhuis en over de grenzen heen.
  2. Een gecoördineerd en multidisciplinair zorgproces.
  3. Een up-to-date revalidatie met aandacht voor: innovatie, best practice en efficiënt gebruik van middelen.
  4. Communicatie tussen patiënt – familie – teamleden

Het zorgpad COPD

Het Zorgpad COPD werd in 2011 ontwikkeld voor Respiratoire Revalidatie of revalidatie ten gevolge van een longziekte, COPD.  Het KEI wil dmv een specifiek trainingsprogramma of dit klinisch pad meer aandacht besteden aan de kwaliteit en efficiëntie van het zorgproces. Een specifiek trainingsprogramma en advies zijn hierin noodzakelijk om de levenskwaliteit te verbeteren. U wordt hierin begeleid door een gespecialiseerd team. Bij opname worden u en uw familie ingelicht over het te volgen traject.

Brochure Respiratoire Revalidatie

Lees meer over ons stappenplan en download onze brochure Respiratoire Revalidatie.

Lees meer over de educatie m.b.t. inhalatietherapie

Het zorgpad totale Knie- en heupprothese

Een goede revalidatie na een totale knie- of heupprothese wordt bepaald door een goede ingreep, maar ook de nazorg en een efficiënt revalidatietraject. Een gespecialiseerd team staat voor u klaar om u te begeleiden voor, tijdens en na uw revalidatie.

Het zorgpad  ging van start in juni 2013.  Het zorgpadteam realiseerde dan ook reeds ziekenhuisbrede doelstellingen en afspraken in functie van een efficiënt revalidatietraject voor onze patiënten.

Revalidatie na een volledige heupprothese

Deze brochure bevat informatie omtrent de anatomie van de heup, mogelijke operaties/complicaties na een heupfractuur maar het bevat vooral gedetailleerde info en adviezen wat de mogelijke nabehandeling in ons revalidatieziekenhuis kunnen zijn na het plaatsen van een heupprothese.

Infofolders en brochures

Patiëntenfolders

Bekijk hier onze patiëntenfolders. U leest er meer over CVA, Parkinson, dementie,  bacterieën, handhygiëne, mondzorg, doorligwonden en zoveel meer.

Gezondheid en wetenschap

Lees meer voorlichtingsinformatie op de website van gezondheid en wetenschap

Patiëntenverenigingen

In ons revalidatieziekenhuis Koningin Elisabeth Instituut zijn er geen specifieke samenwerkingsverbanden met patiëntenverenigingen, maar bepaalde verenigingen kunnen tijdens uw revalidatie misschien wel een belangrijke rol spelen in de aanvaarding van een bepaalde diagnose. Meer informatie over deze diagnose en een mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten, kan via de website van Trefpunt Zelfhulp vzw

Bezoek de website van Trefpunt Zelfhulp vzw

Deze website van Trefpunt Zelfhulp vzw biedt een actueel overzicht van de patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen in Vlaanderen.

Activiteiten en voorlichtingsaanbod

Het Kei werkt voortdurend aan kwaliteitsverbetering met als centraal punt onze patiënten. Daarom werken wij heel het jaar mee aan campagnes zoals bvb de week van de valpreventie, de campagne handhygiëne, de week van de patiëntveiligheid, enz. en organiseren wij tal van activiteiten

Delen van elektronische gegevens

Het KEI is aangesloten op het Collaboratief Zorgplatfom (CoZo). Hiermee stelt het KEI aan patiënten en zorgverleners die een behandelrelatie hebben met de patiënt gegevens beschikbaar (gegevensdeling).
 
Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo)is een platform voor het delen van medische informatie van patiënten tussen zorgverleners, zorgorganisaties en patiënten met als doel het zorgproces te verbeteren via een betere informatiedoorstroming met inachtneming van maximale beveiliging en bescherming van de privacy naar de patiënt toe.
 
Via een geïnformeerde toestemming stemt u in met het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens. U geeft dus een goedkeuring als patiënt aan uw zorgverleners om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier te delen.
U kan mondeling toestemming geven aan de medewerkers van het ziekenhuis. Wenst zich echter eerst verder te informeren, dan vindt u aanvullende informatie op de CoZo- website www.cozo.be. U kan op dezelfde wijze steeds de gegeven toestemming terug intrekken. Dit verloopt ook via de CoZo-website.
Indien u zich wil aanmelden als patiënt op de CoZo portaalsite, dient u te beschikken over:
•    Uw elektronische identiteitskaart (eID)
•    Een eID-kaartlezer
•    Uw bijhorende PIN-code

Het elektronische patiëntendossier van het KEI is nog niet raadpleegbaar door patiënten. Alle nodige informatie kan gevonden worden op www.cozo.be

Infobrochure: het elektronisch delen van je gezondheidsgegevens enkel met jouw toestemming!

Data Protection Officer (DPO)

Intern aanspreekpunt:

Mw. Margot De Feu

Bereikbaarheid: elke werkdag 8u30 - 16u00 (op afspraak)
Locatie: 2de verdieping
T 058 22 16 47
E margot.defeu@kei.be

Revisiedatum: 20/06/2023