11/06/2021

Cardiopulmonaire revalidatie

Wenst u meer informatie over cardiopulmonaire revalidatie en de educatie met betrekking tot inhalatietherapie? De verschillende folders over de vernevelaar, de turboinhaler, de dosisaërosol, de breezhaler, de aërolizer-techniek en zoveel meer kan u in dit artikel bekijken en downloaden.

Educatie m.b.t. inhalatietherapie

Wenst u meer informatie over cardiopulmonaire revalidatie en de educatie met betrekking tot inhalatietherapie? De verschillende folders over de inhalatiesystemen Diskus, Ellipta, HandiHaler, Nexthaler en zoveel meer kan u hieronder downloaden en bekijken.

Download de infobrochure over zuurstof en veiligheidsvoorschriften

De mens heeft zuurstof nodig om te kunnen leven. De lucht die wij inademen bestaat voor een vijfde uit zuurstof. De longen nemen zuurstof op uit de lucht en geven deze af aan het bloed. Via de bloedsomloop wordt het lichaam voorzien van zuurstof, die omgezet wordt in energie. Bij de omzetting in energie komen afvalstoffen vrij (koolzuurgas of CO2) die via het bloed terug naar de longen gevoerd worden en tenslotte uitgeademd worden.

Bepaalde aandoeningen kunnen leiden tot zuurstoftekort in het lichaam. Met zuurstof- therapie kan extra zuurstof langs de neus en/of mond worden ingeademd. Er komt dan via de longen meer zuurstof in het bloed waardoor het hart en de bloedvaten het lichaam efficiënter van zuurstof kunnen voorzien.

Zuurstof wordt aangeduid door het symbool O2.

Medisch voorschrift
Zuurstof is een geneesmiddel en wordt door een arts voorgeschreven.

Het is belangrijk dat u het medisch voorschrift nauwgezet opvolgt. Zuurstof is niet verslavend, maar als u te weinig of te veel zuurstof gebruikt, kan dit ernstige gevolgen hebben zoals kortademigheid, sufheid en bewusteloosheid. Het aantal liters zuurstof per minuut mag dus alleen verhoogd of verlaagd worden op advies van uw arts.
Versiedatum 23102020

Verantwoordelijke dr. De Paepe

Download de folder over de Breezhaler

Wat is de juiste techniek die u dient te gebruiken met bij de Breezhaler? Wat bevelen wij aan? In deze folder lees je alles over de Breezhaler.

Versiedatum: 02022021
Verantwoordelijke dr. De Paepe
 

Download de folder over de Turbohaler

Wat is de juiste techniek die u dient te gebruiken met bij de turbohaler? Wat bevelen wij aan? In deze folder lees je alles over de Turbohaler.

Versiedatum: 27042021
Verantwoordelijke: dokter De Paepe

Download de folder over het inhalatiesysteem Diskus

Deze brochure bevat informatie omtrent het gebruik van een inhalator (DISKUS®) en dient
ter aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

Versiedatum: 05012021
Verantwoordelijke: dokter De Paepe

Download de folder over het inhalatiesysteem HandiHaler

Deze brochure bevat informatie omtrent het gebruik van een inhalator (HandiHaler® )en dient ter aanvulling op het
gesprek met uw zorgverlener. 

Versiedatum: 05012021
Verantwoordelijke: dokter De Paepe

Download de folder over het inhalatiesysteem Nexthaler

Deze brochure bevat informatie omtrent het gebruik van een inhalator (NEXTHALER®) en dient ter aanvulling op
het gesprek met uw zorgverlener.

Versiedatum: 04012021
Verantwoordelijke: dokter De Paepe

Download de folder over het inhalatiesysteem Respimat (navulbaar)

Deze brochure bevat informatie omtrent van een inhalator (RESPIMAT®navulbaar) en dient ter
aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener. 

Versiedatum: 05012021
Verantwoordelijke: dokter De Paepe

Download de folder over het inhalatiesysteem Ellipta

Deze brochure bevat informatie omtrent het gebruik van een inhalator(ELLIPTA®) en dient ter aanvulling op het
gesprek met uw zorgverlener. 

Versiedatum: 05012021
Verantwoordelijke: dokter De Paepe

Download de folder over de aerochamber

Deze brochure bevat informatie omtrent inname en onderhoud van inhalatiemedicatie en
dient ter aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

Versiedatum 05012021
Verantwoordelijke: dokter De Paepe