Contact  >  Diensten  >  Klokkenluider

Klokkenluider

Het KEI voorziet in de mogelijkheid voor leveranciers en professionele partners om op een veilige wijze melding te kunnen doen van eventuele onregelmatigheden van algemene, operationele, financiële aard die zijn vastgesteld tijdens de werkzaamheden in ons ziekenhuis.

Klik hier voor meer informatie