Aandachtspunten

  • Niet vergezelde personen jonger dan 16 jaar zijn alleen toegelaten mits voorafgaandelijke goedkeuring door de hoofdverpleegkundige.
  • Huisdieren worden in het gebouw nooit toegelaten, behalve de geleidehonden van blinde bezoekers.
  • In het belang van de patiënten verzoeken wij u de bezoekuren te respecteren. Onderzoek en behandeling van de patiënt hebben steeds voorrang op uw bezoek. Gelieve de kamer te verlaten bij doktersbezoek of verpleegkundige verzorging.
  • Gelieve het rookverbod na te leven en enkel buiten te roken in de daarvoor voorziene ruimte. Indien u rookgerief meebrengt voor de patiënt gelieve dit te melden aan de hoofdverpleegkundige. 
  • In de cafetaria worden geen alcoholische dranken geserveerd. Gelieve dan ook geen alcoholische dranken mee te brengen, tenzij met voorafgaandelijke toestemming. Betalen met bancontact mogelijk.
Bemerking of suggesties?

Heeft u een bemerking of suggesties te melden? Vul het tevredenheidsformulier in op onze website. Wij weten graag uw mening!