Uw revalidatie

Het KEI is gelegen aan zee in de onmiddellijke omgeving van het strand en de duinen van Oostduinkerke. Revalideren in ons revalidatieziekenhuis is optimaal herstellen in alle rust met een unieke omkadering aan de kust.

Het KEI is in de sector van de revalidatieziekenhuizen een referentie met een hoog gespecialiseerd aanbod op verschillende vlakken. Ons revalidatieteam bestaat uit een team van gespecialiseerde medewerkers en werkt samen met u aan een specifiek revalidatietraject. Patiëntgerichtheid, empathie, samenwerking en integriteit behoren dan ook tot onze sleutelwoorden.

Om de coördinatie van de revalidatie optimaal te laten verlopen is er een wekelijkse teambespreking, met name het multidisciplinair team.  Hierin zijn alle teamleden vertegenwoordigd.  Het revalidatieproces wordt geëvalueerd en gezamenlijke doelstellingen worden bepaald volgens de individuele noden.

Het verloop en de inhoud van het revalidatietraject worden met u en uw familie besproken.  Bij vragen kunt u steeds bij een van de medewerkers terecht.

Revalidatiedoelgroepen

De revalidatie richt zich tot een revalidant met een complexe pathologie die nood heeft aan een gespecialiseerde revalidatie. Steeds streven we naar een maximaal functioneel herstel en behoud van zelfstandigheid. We proberen dan ook alle mogelijkheden van de patiënt optimaal te benutten om een terugkeer naar huis mogelijk te maken.

Revalidatieaanbod

Het KEI is in de sector van de revalidatieziekenhuizen een referentie met een hoog gespecialiseerd aanbod op cardiopulmonair, locomotorisch, neurologisch en psychogeriatrisch vlak. Een gespecialiseerd revalidatieteam werkt samen met u aan een specifiek revalidatietraject. Patiëntgerichtheid, empathie, samenwerking en integriteit behoren dan ook tot onze sleutelwoorden.

SP locomotorisch

 • orthopedische en (poly)traumatische aandoeningen
 • reumatologische aandoeningen
 • amputaties

SP neurologisch

 • NAH waaronder CVA, cerebrale bloeding, contusie (uitz persisterende vegetatieve status, minimaal responsieve   status,  locked-in syndroom)
 • cranio cerebrale traumata
 • aandoeningen van het perifeer zenuwstelsel, het ruggemerg, neuromusculaire aandoeningen en evolutieve neurologische aandoeningen waaronder MS, Parkinson

SP cardiopulmonair

 • longaandoeningen: Chronisch Obstructief  Long Lijden (COPD),restrictief long lijden (na long chirurgie , kyfoscoliose, interstitieel long lijden…), gevorderde astma cardiale aandoeningen: na cardiale chirurgie (overbrugging, klepvervanging…), na myocard  infarct, cardiomyopathie. lees meer en bekijk onze medische informatie folders.

SP psychogeriatrie

 • ziekte van Alzheimer, frontotemporale degeneratie, Lewy Body ziekte,  vasculaire cognitieve beschadiging.

Revalidatieteam

 • Afdelingsarts - Consulenten - Revalidatiearts (fysiotherapeut)
 • Verpleegkundigen
 • Kinesitherapeut
 • Ergotherapeut
 • Logopedist
 • Diëtist
 • Psychologische dienst
 • Maatschappelijk werker
Goed voorbereid naar het KEI

Infobrochure

Onze afdelingen en medewerkers

Op zoek naar een bepaalde afdeling of een bepaalde medewerker in het KEI? Bekijk alle afdelingen en hoofdmedewerkers.

Video