Ontslag en nazorg

Uw ontslag

Uw ontslag uit het ziekenhuis en uw terugkeer naar huis wordt reeds vroeg tijdens uw verblijf voorbereid. Indien noodzakelijk kan de maatschappelijk werker afspraken maken met de poetsdienst, de thuisverpleging, bejaardenhulp, het OCMW enz. nog vóór u terugkeert naar huis. 

Indien een opname in een rusthuis of rust- en verzorgingstehuis noodzakelijk blijkt dan kan dit ook via de maatschappelijk werker geregeld worden, uiteraard in overleg met u, uw familie en de behandelende geneesheer.

Bij uw ontslag ontvangt u een voorlopige ontslagbrief voor uw huisarts, een voorraad geneesmiddelen voor ten hoogste drie dagen, een schema met de gebruiksaanwijzing ervan en een verslag voor de thuisverpleging en kinesisten.

De financiële afrekening gebeurt niet bij het ontslag. De factuur wordt in de loop van de volgende maand nagestuurd.

Als u niet op eigen kracht naar huis kan, laat u dan door iemand begeleiden of vraag een taxi of ziekenwagen aan via de (hoofd)verpleegkundige.

Er staan rolwagens ter beschikking aan het onthaal om  patiënten met een mobiliteitsbeperking te begeleiden naar hun (zieken)wagen.

Voor hulpmiddelen zoals krukken of een aangepast toilet kan u terecht bij uw ziekenfonds.

Contacteer onze sociale dienst
Ontdek de zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in Vlaanderen en Brussel

De sociale kaart

Nood aan nazorg?

Indien na uw ontslag uit het revalidatieziekenhuis nog een multidisciplinair revalidatieprogramma noodzakelijk blijkt, kan u nog steeds bij ons terecht voor het verdere verloop van uw revalidatie. Samen met een gespecialiseerd revalidatieteam wordt een aangepast behandelplan opgemaakt. Via afspraken met uw persoonlijke therapeuten wordt een specifiek therapieprogramma met uurrooster opgemaakt.  Het programma beperkt zich meestal tot 2 à 3 sessies per week.

Een vraag?

Heeft u een vraag over uw ontslag of nazorg? Wenst u bijkomende informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn er voor u!

Uw mening telt

Uw mening is voor ons van groot belang. Wij peilen voortdurend naar de mening van onze patiënten om onze service te optimaliseren. Bent u tevreden, heeft u een suggestie of een klacht? Wij weten het graag!