Hospitalisatieverzekering

Indien u beschikt over een hospitalisatieverzekering, informeer u steeds op voorhand over de eventuele tussenkomst van uw verzekering in de kosten van opname voor uw verblijf in het KEI. De inhoud van de polis verschilt namelijk van maatschappij tot maatschappij.  Vermeld zeker het erkenningsnummer van het ziekenhuis:  7.10676.43.000

Hebt u een verzekeringskaart (systeem DKV, Medi-Assitance of Medi-Link), dan regelt het ziekenhuis de factuur van uw opname rechtstreeks met de verzekeringsmaatschappij. U ontvangt van het ziekenhuis dan geen facturen indien uw opname door de verzekeringsmaatschappij werd goedgekeurd.

Bij opname gelieve de nodige gegevens (medicard, polisnummer, goedkeuringsformulier, attesten voor de arts...) op het moment van inschrijving mee te brengen.

Let wel: Het ziekenhuis beschikt NIET over een kiosk om uw Assurcard te lezen (Ethias, KBC…). De factuur wordt dan in eerste instantie naar de patiënt gestuurd (u betaalt ook aan het ziekenhuis), waarna u de factuur kan doorsturen naar uw verzekeraar voor verdere afhandeling.