Patiënt  >  Uw opname  >  Van thuis

Van thuis

Aanvraag

Uw huisarts richt een aanvraag aan de hoofdgeneesheer van ons revalidatieziekenhuis. Dit kan door het gebruik van het gestructureerd aanvraagformulier specifiek voor ons ziekenhuis. 
Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier mag doorgestuurd worden naar opnameplanning@kei.be
Uit deze aanvraag moet blijken of u in aanmerking komt voor locomotorische, neurologische, cardiopulmonaire of psychogeriatrische revalidatie.

Na goedkeuring van de aanvraag wordt u op de wachtlijst geplaatst. Wanneer er een plaats beschikbaar is, zal u hetzij rechtstreeks, hetzij via uw huisarts ingelicht worden over de exacte opnamedatum. De opname zelf vindt bij voorkeur plaats in de voormiddag. Tijdens het weekend zijn er geen opnames.

Aanvraagformulier

Download het gestructureerd aanvraagformulier en doe uw aanvraag specifiek voor ons ziekenhuis.

Een vraag?

Voor meer informatie over de planning van de opnames in het revalidatieziekenhuis kan u de opnameplanner bereiken via opnameplanning@kei.be  of op tel. 058/22 16 22.

Wat meebrengen?

Vereiste administratieve gegevens

 • Identiteitskaart
 • lijstje met namen, adres en telefoonnummer van de personen die we tijdens uw verblijf eventueel moeten contacteren
 • de gegevens van uw ziekenfonds (mutualiteit) en uw zorgkas 
 • het polisnummer van uw eventuele hospitalisatieverzekering en bijhorende formulieren de MEDICARD indien verzekerd bij DKV

Vereiste geneeskundige gegevens

 • eventuele RX-opnamen, labo-uitslagen en medische verslagen van vorige aandoeningen die in uw bezit zijn
 • lijst en innameschema van de geneesmiddelen die u thuis gebruikte verpakkingen van de thuismedicatie
 • medicatie attesten bezorgen bij opname
 • de medicatie zelf moet niet meegebracht worden
 • oogdruppels dient u wel zelf mee te brengen
 • de eventuele toelating van de adviserend geneesheer voor speciale geneesmiddelen; eventuele erkenning voor speciale pathologie.

Het is zeer belangrijk dat wij over al deze documenten beschikken. Laat ze door uw familie of kennissen meebrengen. Alle personen, die u of uw familieleden om bijkomende administratieve of medische inlichtingen vragen, zijn gebonden door het beroepsgeheim. Uw privacy is ten allen tijde gegarandeerd.

Andere persoonlijke benodigdheden

Volgende persoonlijke benodigdheden dient u eveneens mee te brengen:

 • toiletgerief: zeep, kam, tandpasta, tandenborstel, scheergerief, zakdoeken enz.
 • nachtkledij, kamerjas, ondergoed, pantoffels...
 • dagkledij, sportieve kledij, jas, e.d.
 • vast schoeisel i.f.v. therapie.
 • eigen hulpmiddel(en) van thuis meebrengen zoals looprekje, rollator, rolwagen, krukken (indien in bezit ervan)

Wij raden u aan geen waardevolle voorwerpen of juwelen en geen grote sommen geld mee te brengen naar KEI.

De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen. Kostbaarheden of geld kunnen in de brandkast van de administratie voor u bewaard worden. De hoofdverpleegkundige regelt dit op uw verzoek met de sociale dienst. U ontvangt uiteraard een ontvangstbewijs.

Lees meer in onze onthaalbrochure