Van een ander ziekenhuis

Aanvraag

De behandelende arts of de sociale dienst van het ziekenhuis waar u opgenomen bent, richt een aanvraag aan de hoofdgeneesheer van ons revalidatieziekenhuis. Hiervoor gebruikt u het gestructureerd aanvraagformulier specifiek voor ons ziekenhuis. 
Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier mag doorgestuurd worden naar opnameplanning@kei.be
Uit deze aanvraag moet blijken of u in aanmerking komt voor locomotorische, neurologische, cardiopulmonaire of psychogeriatrische revalidatie.

Na goedkeuring van de aanvraag wordt u op de wachtlijst geplaatst. Wanneer er een plaats beschikbaar is, zal u door het ziekenhuis waar u verblijft persoonlijk ingelicht worden over de exacte opnamedatum. De opname zelf vindt bij voorkeur plaats in de voormiddag. Tijdens het weekend zijn er geen opnames.

Aanvraagformulier

Download het gestructureerd aanvraagformulier en doe uw aanvraag specifiek voor ons ziekenhuis. 

Een vraag ?

Voor meer informatie over de planning van de opnames in het revalidatieziekenhuis kan u de opnameplanner bereiken via opnameplanning@kei.be of op tel. 058/22 16 22.

Wat meebrengen?

Vereiste administratieve gegevens

 • Identiteitskaart
 • de gegevens van uw ziekenfonds (mutualiteit) en uw zorgkas 
 • het polisnummer van uw hospitalisatieverzekering en bijhorende formulieren
 • de MEDICARD indien verzekerd bij DKV

Vereiste geneeskundige gegevens

 • eventuele RX-opnamen, labo-uitslagen en medische verslagen van vorige aandoeningen die in uw bezit zijn lijst en innameschema van de geneesmiddelen die u thuis gebruikte.
 • de eventuele toelating van de adviserend geneesheer voor speciale geneesmiddelen; eventuele erkenning voor speciale pathologie.
 • medicatie attesten bezorgen bij opname

Het is zeer belangrijk dat wij over al deze documenten beschikken. Laat ze door uw familie of kennissen meebrengen. Alle personen, die u of uw familieleden om bijkomende administratieve of medische inlichtingen vragen, zijn gebonden door het beroepsgeheim. Uw privacy is ten allen tijde gegarandeerd.

Andere persoonlijke benodigdheden

Volgende persoonlijke benodigdheden dient u eveneens mee te brengen:

 • toiletgerief: zeep, kam, tandpasta, tandenborstel, scheergerief, zakdoeken enz.
 • nachtkledij, kamerjas, ondergoed, pantoffels...
 • dagkledij, sportieve kledij, jas, enz.
 • vast schoeisel voorzien i.f.v. therapie.
 • eigen hulpmiddel(en) van thuis meebrengen zoals looprekje, rollator, rolwagen, krukken … (indien in bezit ervan)

Wij raden u aan geen waardevolle voorwerpen of juwelen en geen grote sommen geld mee te brengen naar KEI.

De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen. Kostbaarheden of geld kunnen in de brandkast van de administratie voor u bewaard worden. De hoofdverpleegkundige regelt dit op uw verzoek met de maatschappelijk werkers. U ontvangt uiteraard een ontvangstbewijs.

Lees meer in onze onthaalbrochure