Patiëntenervaringen

Enquête Vlaamse Patiëntenpeiling

Het Vlaams Patiëntenplatform nodigt ziekenhuizen uit om hun patiënten te bevragen over hun ervaringen in het ziekenhuis. Twee keer per jaar wordt er op hetzelfde moment in alle ziekenhuizen een enquête verdeeld. Deze resultaten worden vergeleken met andere ziekenhuizen.

Reeds vanaf maart 2014 neemt het Koningin Elisabeth Instituut deel. De patiëntenpeiling is vooral gericht op algemene ziekenhuizen, dit heeft als knelpunt dat niet alle vragen volledig van toepassing zijn op een revalidatieziekenhuis. De metingen gaan telkens door in het voor- en het najaar. 

Bekijk de resultaten.

Meer informatie over hoe wij scoren op deze indicatoren kan u vinden op de website www.zorgkwaliteit.be.

Tevredenheidsenquête KEI

Ieder opgenomen patiënt krijgt bij zijn ontslag een patiëntentevredenheidsenquête.  De algemene resultaten zijn te zien in onderstaande grafiek. We gaan telkens aan de slag met de opmerkingen die patiënten noteren op hun enquête.

Laatste aanpassing voorjaar 2020