Rug- en nekrevalidatie

Het az West en het revalidatieziekenhuis KEI hebben, in het kader van hun duurzame samenwerking, besloten om de revalidatiebehandelingen i.h.k.v. rug- en neklijden te centraliseren in het KEI. Consultaties bij de artsen fysische geneeskunde en revalidatie blijven wel in beide ziekenhuizen doorgaan. Op die manier bundelen beide ziekenhuizen verder de krachten voor patiënten van de regio Westhoek en Westkust.

Doelpubliek

70 % tot 80 % van alle volwassenen wordt vroeg of laat geconfronteerd met lage rugpijn, bekkenpijn of nekklachten en dit ongeacht het werk dat zij uitvoeren.

De angst om te bewegen uit schrik om pijn te veroorzaken (kinesiofobie), speelt hierin vaak een grote rol. Bovendien zorgt een tekort aan beweging ervoor dat het lichaam zal verzwakken. Er ontstaat een spieronevenwicht dat op zijn beurt bijdraagt tot het in stand houden van de pijnklachten. Deze vicieuze cirkel van chronische pijnklachten kan u doorbreken met een aangepast en gespecialiseerd rug- en nekprogramma dat wij in het KEI aanbieden.

Aanpak

Het algemeen doel van ons programma is de terugkeer naar een maximaal niveau van activiteiten en deelname aan het sociaal leven en uiteraard het voorkomen van chronische klachten en herval.  Iedereen wenst graag opnieuw te kunnen wat vroeger mogelijk was en als het kan zelfs nog beter.  Dit vraagt meer dan oefenen.

Een deskundig team, bestaande uit een revalidatiearts, een kinesitherapeut, een ergotherapeut, een psychologe en indien gewenst een diëtiste staat klaar om samen met u te bekijken hoe we het best uw revalidatiedoelstellingen kunnen realiseren.  Uw actieve inbreng als revalidant is hierbij van cruciaal belang.

Stappen in het revalidatietraject

  1. Opstartconsult bij de revalidatiearts
  2. Intakemoment door de kinesitherapeut, de ergotherapeut en de psychologe
  3. Oefensessies (2 per week), educatieve workshops (6 per traject) en indien vereist ook sessies met manuele technieken door de kinesitherapeut
  4. Eindevaluatie
  5. Eventuele nabehandeling (via thuisoefeningen)

Ondersteuning vanuit Fedris voor beroepsactieve patiënten

Het KEI-traject rug- en nekrevalidatie voldoet aan alle voorwaarden van Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Informeer u bij uw werkgever / de artsen of u in aanmerking komt voor eventuele terugbetaling van uw persoonlijk aandeel en het verkrijgen van een verplaatsingsvergoeding.

Neem contact op met onze revalidatie artsen

U kunt voor alle informatie terecht bij de dienst fysische geneeskunde en revalidatie op 058 22 13 38 of via consultatie.fysio@kei.be 

Download onze flyer

De flyer m.b.t. het KEI-traject rug- en nekrevalidatie geeft bondig alle nuttige informatie weer

Download onze uitgebreide informatiebrochure

In de  infobrochure rug- en nekrevalidatie vindt u alle nuttige info.