Longziekten en allergologie

Mogelijke onderzoeken

Longfunctie

Onder begeleiding van een verpleegkundige worden een aantal oefeningen uitgevoerd om het longvolume en de capaciteit om zuurstof op te nemen in kaart te brengen.

Fietsproef

Bij een fietsproef vragen we u te fietsen terwijl een elektrocardiogram (ECG) wordt afgenomen en de bloeddruk wordt opgevolgd.  Het onderzoek gebeurt in aanwezigheid van een verpleegkundige.

Elektrocardiogram (ECG)

Met een ECG kunnen we zien of u al een hartaanval hebt meegemaakt en of uw hartspier verdikt is. Ook uw hartritme kunnen we bekijken. Klopt het hart te snel, te traag, te onregelmatig?  Wat is de oorzaak?

 

Hoe verloopt een elektrocardiogram (ECG)?

  1. U maakt het bovenlichaam vrij.
  2. De verpleegkundige kleeft pleistertjes op uw borstkas en uw beiden armen en benen.
  3. Aan deze pleisters komen kabeltjes die met het toestel verbonden zijn.
  4. De verpleegkundige maakt gebruik van het ECG-toestel om het elektrocardiogram te nemen.
Allergietesten

Hoe de allergietest in zijn werk gaat, is afhankelijk van de test die je doet.  Hieronder wordt kort toegelicht hoe de verschillende testen werken.

Huidtest

Een huidtest toont aan of je allergisch bent voor klassieke allergenen zoals pollen, huisstofmijt en dieren.  De specialist brengt speciale testvloeistof met daarin een allergeen in of onder de huid. Na 15 of 20 minuten wordt er gekeken of er zwelling of roodheid optreedt.  Als dit het geval is, ben je allergisch voor deze stof.

Bloedtest (RAST-test)

U ondergaat een RAST-test als huidtesten niet mogelijk of niet doorslaggevend zijn.  De RAST-test wordt bijvoorbeeld uitgevoerd bij een koemelkallergie.  De huisarts neemt bloed af en stuurt dit naar het laboratorium.  De laborant voegt de allergenen toe waar u waarschijnlijk allergisch voor bent.  Ook voegt de laborant een radioactieve stof toe aan het bloed.  Hiermee bepaalt de laborant de mate van de allergische reactie.

Plakproef

Met een plakproef onderzoekt de specialist of u een contactallergie hebt. Dit houdt in dat bepaalde stoffen waar u regelmatig mee in aanraking komt een allergische reactie van de huid geven. Bij een plakproef worden verschillende allergenen of de armen of bovenrug geplakt.  Tijdens een 2de of 3de afspraak worden de plakkers verwijderd en wordt de huid beoordeeld.  Zolang de plakproef duurt, mag je niet douchen, in bad, zwemmen of overmatig transpireren.

Bronchoscopie

Bij een bronchoscopie kijkt de longarts in uw luchtwegen met behulp van een bronchoscoop.  Dit kijkinstrument is een dunne flexibele slang met een lens of een kleine videocamera.  De bronchoscoop wordt via de mond of de neus tussen de stembanden naar de luchtwegen geleid.  Het doel is om het slijmvlies te bekijken en zo nodig weefselstukjes te nemen voor verder onderzoek.

Rookstopbegeleiding
  • Er worden 2 trajecten per jaar georganiseerd, één in het voorjaar en één in het najaar.  Elke traject start met een vrijblijvend infomoment in ons ziekenhuis waarin we het hele traject voorstellen aan alle geïnteresseerden. Dit infomoment is gratis.
  • De rookstopbegeleiding bestaat uit acht sessies, nl. één individuele intake en zeven groepssessies. Tijdens de intake luisteren we naar uw verwachtingen en uw motivatie om te stoppen met roken. In de groepssessies begeleiden we u naar een succesvolle rookstop. Het is belangrijk om niet alleen bij ons, maar ook bij elkaar steun en motivatie te vinden. Elke deelnemer staat immers voor dezelfde uitdaging.
  • Indien u dit wenst is ook individuele opvolging mogelijk.
  • Het traject volgt de terugbetalingsmodaliteiten zoals die voorzien worden door de mutualiteiten. Er wordt gewerkt met een puntensysteem waarbij elk jaar 48 punten kunnen worden ingezet voor terugbetaling van rookstopbegeleiding.
  • Meer info rond de gratis infosessesie is te verkrijgen door een mail te sturen naar medisch.secretariaat@kei.be of te bellen naar 058/22 13 37.
  • download de brochure

Consultaties Dr. K. De Paepe

VoormiddagNamiddag
MaandagX
Dinsdag
WoensdagX
DonderdagX
Vrijdag
Maak een afspraak bij Dr. K. De Paepe

U kan telefonisch een afspraak te maken op 058 22 13 37. Een afspraak op een ander tijdstip is ook mogelijk na overleg met de dokter.