Fysische geneeskunde en revalidatie

Je kan terecht met volgende klachten
 • Wervelkolom gerelateerde problematiek (rug- en nekproblemen)
 • Spierklachten – acuut of door overbelasting
 • Peesproblemen
 • Gewrichtsklachten 
 • Sportletsels
 • Zenuwpijnen en zenuwuitval
 • Chronische pijnklachten
 • Rolstoelstoelraadpleging 
 • Advies orthesen
 • Osteoporose 
Mogelijke onderzoeken
 • Rug- en nekanalyse

Rugpijn, nekpijn

 • Osteoporose screening en behandeling

 Een botdensitometrie (ook wel botmeting of DEXA scan genoemd) is een onderzoek waarmee men de botdensiteit of botdichtheid kan meten. 

Hiermee kan men snel en pijnloos een idee vormen over de botsterkte en de kans op fracturen inschatten. Afhankelijk van de resultaten wordt een huiste behandeling geadviseerd. 

 • Voetzoolanalyse

Op de dienst fysische geneeskunde kan je terecht voor advies ivm steunzolen. Er kan in sommige gevallen een ganganalyse aangewezen zijn.

 • SSEP/MEP

Een onderzoek met somato-sensorisch-geëvoceerde potentialen (SSEP) meet en registreert de werking van de gevoelsbanen. Een onderzoek met motorisch geëvoceerde potentialen (MEP) meet en registreert de werking van de motorische zenuwbaan 

 • Elektromyografie

Bij een EMG wordt de elektrische activiteit van de spieren gemeten en/of de activiteit van de zenuw die de spier aanstuurt.

Het bestaat uit 2 delen namelijk uit een zenuwgeleidingsonderzoek met enkele elektrische schokjes en een spieronderzoek met een fijn naaldje. Een EMG-onderzoek duurt, afhankelijk van de vraagstelling, gemiddeld 15-30 minuten. 

Mogelijke behandelingen
 • ESWT 

Wat?

Een Extracorporele Shock Wave Therapie of ESWT is een behandeling met geluidsgolven. Deze behandeling stimuleert de genezing van chronische peesoverbelastingen en/ of peesverkalkingen. 

Indicaties?

langdurige (meer dan 6 weken), therapieresistente peesproblemen, zowel met als zonder verkalkingen.

 • Achillespees
 • Kniepees
 • Tennis/golferselleboog
 • Plantaire fasciopathie, peesblad ter hoogte van de voetzool
 • Schouderpezen
 • Pees aan de buitenzijde van de heup

Hoe? 

Er worden 2000 schokken per sessie toegediend en dit duurt een 10-tal minuten.

In totaal worden 3 behandelsessies uitgevoerd, liefst telkens met 1 week interval.

Resultaten?

De meeste mensen ervaren een verbetering van hun klachten zes weken na de ESWT-behandeling. Om een optimaal effect te bereiken is een combinatie met intensieve oefentherapie noodzakelijk.

 • PRP infiltratie (echogeleid)

Wat?

PRP staat voor PLATELET RICH PLASMA: bloedplasma met een rijke concentratie aan bloedplaatjes.

Indicatie? 

Chronische peesletsels of scheur ter hoogte van de pees

Hoe? 

Er wordt een bloedafname door een verpleegkundige uitgevoerd. De kleine hoeveelheid bloed wordt gecentrifugeerd waardoor de verschillende bloedcomponenten worden gescheiden. Hierdoor worden de bloedplaatjes selectief uit het eigen bloed geïsoleerd. Dit wordt geïnjecteerd onder echografie ter hoogte van de aangedane pees. 

 • Manuele geneeskunde

Functiestoornissen van gewrichten worden door middel van specifieke manuele onderzoekstechnieken opgezocht. Door middel van een ‘manipulatie’ (= een kleine zeer snelle beweging) of ‘mobilisatie’ (= een kleine langzame beweging) behandeld worden. 

 • Echogeleide infiltraties  

Op onze dienst worden er meerdere types infiltraties toegediend. Voor sommige indicaties kan dit echogeleid zijn zodat het product op de juiste plaats zijn werking kan hebben. Dit kan zowel met een cortisone preparaat zijn, als met hyalurzonuur of PRP. 

Bij spasticiteit kan er ook een botuline toxine worden ingespoten. 

Opstart en opvolging ambulante revalidatieprogramma’s
 • Orthopedische revalidatie
 • Neurologische revalidatie
 • Multidisicplinair rugschooltraject 
Rolwagens

Opmaken van MDF-rapporten in het kader van aanvragen voor elektrische rolwagens.

Tijdens een rolstoelraadpleging evalueren we de noden en mogelijkheden voor een specifiek mobiliteitshulpmiddel. We maken op basis van dit onderzoek een rolstoeladviesrapport op samen met een ergotherapeut. 

Maak een afspraak bij Dr. H. Deldycke

U kan elke weekdag tussen 9u en 17u30 telefonisch een afspraak maken bij Dr. H. Deldycke op 058 22 13 38 

consultaties op:

maandagnamiddag

dinsdagnamiddag

woensdag

vrijdagvoormiddag

Maak een afspraak bij Dr. J. Dever

U kan elke weekdag tussen 9u en 17u30 telefonisch een afspraak maken bij Dr. J. Dever op 058 22 13 38

consultaties op:

maandag

woensdagvoormiddag

donderdag

Maak een afspraak bij Dr. L. Van Valckenborgh

U kan elke weekdag tussen 9u en 17u30 telefonisch een afspraak maken bij Dr. L. Van Valckenborgh op 058 22 13 38

consultaties op:

maandagvoormiddag

dinsdagvoormiddag

donderdagvoormiddag

vrijdag

De therapieën gaan door in aangepaste therapielokalen en het programma beperkt zich meestal tot 2 à 3 sessies per week. Elk multidisciplinair revalidatieprogramma bevat regelmatige evaluatieonderzoeken en overlegmomenten. Een behandeling wordt afgerond in onderling overleg met alle betrokkenen of na het verlopen van de maximaal toegestane behandelingsduur.

Gelieve sportieve kledij te dragen.  U krijgt een kastje ter beschikking om uw persoonlijke spullen op te bergen.

Lijst aandoeningen pluridisciplinaire revalidatie

Limitatieve lijst van aandoeningen die in aanmerking komen voor een pluridisciplinaire revalidatie (558810/558821 en  558014/558025 en 558832/558843)

Code nr.AandoeningTypeMax.
Centraal zenuwstelsel
101 ACerebrale letsels met neurologische uitvalsverschijnselenK60120x
102 ACerebrale letsels met neurologische uitvalsverschijnselenK60120x
103 AProgressieve neurologische aandoening n.a.v. duidelijke verandering van de functionele autonomie K60120x
Perifere zenuwbanen
201 APerifeer zenuwletsel/radiculopathie/plexusletsel K60120x
202 APolyneuropathie n.a.v. duidelijke verandering van de functionele autonomieK60120x
Spierstelsel
301 AMyopathie/myositis met duidelijke verandering van de autonomie K60120x
Orthopedische aandoeningen
401 AAlgodystrofie (Südeck), Frozen Shoulder (complex regionaal pijnsyndroom)K60120x
402 AGewrichtsprothese van grote + middelgrote gewrichten der ledematenK4560x
403 AAmputaties BL/OL (uitgez. vinger D2-D5) K6060x
404 AOrthopedisch-functionele stoornis met aantasting van grote + middelgrote gewrichten der ledematenK6060x
405 BFunctiestoornissen op basis van ernstige peesletsels met partiële of volledige onderbreking van continuïteit K3060x
406 BIndeukingsfracturen wervel(s) K3060x
407 BBekkenfracturen met ilio- en ischiopubische fractuur met sacroiliacale verplaatsing, na heelkundige correctieK3060x
Varia
502 ALittekens van uitgebreide brandwonden met functionele hinder tijdens hun evolutieve fase of na heelkundige/plastische correctieK6060x
503 AChronische reumatische-evolutieve gewrichtsaandoeningen n.a.v. duidelijke verandering van de functionele autonomieK6060x
504 BLongrevalidatie voor obstructieve of restrictieve respiratoire insufficiëntie met ESW < 60 % en/of bewezen desaturatie, op verwijzing van de pneumoloogK3060x