Fysische geneeskunde en revalidatie

De therapieën gaan door in aangepaste therapielokalen en het programma beperkt zich meestal tot 2 à 3 sessies per week. Elk multidisciplinair revalidatieprogramma bevat regelmatige evaluatieonderzoeken en overlegmomenten. Een behandeling wordt afgerond in onderling overleg met alle betrokkenen of na het verlopen van de maximaal toegestane behandelingsduur.

Gelieve sportieve kledij te dragen.  U krijgt een kastje ter beschikking om uw persoonlijke spullen op te bergen.

Consultaties Dr. H. Deldycke

VoormiddagNamiddag
MaandagX (om de 2 weken)
Dinsdag
WoensdagX
DonderdagX
VrijdagX
Maak een afspraak bij Dr. H. Deldycke

U kan elke weekdag tussen 9u en 17u30 telefonisch een afspraak maken bij Dr. H. Deldycke op 058 22 13 38 

Consultaties Dr. D. Vermeersch

VoormiddagNamiddag
MaandagX (om de 2 weken)
Dinsdag
WoensdagX
Donderdag
VrijdagX
Maak een afspraak bij Dr. D. Vermeersch

U kan elke weekdag tussen 9u en 17u30 telefonisch een afspraak maken bij Dr. D. Vermeersch op 058 22 13 38.

Consultaties Dr. Helinton Fonseca de Oliveira Souto

VoormiddagNamiddag
MaandagXX
DinsdagX
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maak een afspraak bij Dr. Helinton Fonseca de Oliveira Souto

U kan elke weekdag tussen 9u en 17u30 telefonisch een afspraak maken bij Dr. Dr. Helinton Fonseca de Oliveira Souto  op 058 22 13 38.

Dr. E. Van den Steen

VoormiddagNamiddag
Maandag
Dinsdag
WoensdagX (om de 2 weken)
Donderdag
Vrijdag
Dr. E. Van den Steen

U kan elke weekdag tussen 9u en 17u30 telefonisch een afspraak maken bij Dr. Van den Steen op 058 22 13 38.

Lijst aandoeningen pluridisciplinaire revalidatie

Limitatieve lijst van aandoeningen die in aanmerking komen voor een pluridisciplinaire revalidatie (558810/558821 en  558014/558025 en 558832/558843)

Mogelijke onderzoeken
 • Rug- en nekanalyse
 • Elektromyografie
 • Voetzoolanalyse
Mogelijke behandelingen
 • Manipulaties
 • Infiltraties
 • ESWT
  (extracorporele shockwave therapie)
Opstarten en evaluatie revalidatie
 • Prothesechirurgie
 • Gewrichtsaandoeningen
 • Peesletsels
 • Aandoeningen van de wervelkolom
 • Verlammingen
 • CVA
 • Traject rug- en nekschool
 • Spasticiteitsbehandeling via botoxinfiltraties 
Rolwagens

Opmaken van MDF-rapporten in het kader van aanvragen voor elektrische rolwagens

Code nr.AandoeningTypeMax.
Centraal zenuwstelsel
101 ACerebrale letsels met neurologische uitvalsverschijnselenK60120x
102 ACerebrale letsels met neurologische uitvalsverschijnselenK60120x
103 AProgressieve neurologische aandoening n.a.v. duidelijke verandering van de functionele autonomie K60120x
Perifere zenuwbanen
201 APerifeer zenuwletsel/radiculopathie/plexusletsel K60120x
202 APolyneuropathie n.a.v. duidelijke verandering van de functionele autonomieK60120x
Spierstelsel
301 AMyopathie/myositis met duidelijke verandering van de autonomie K60120x
Orthopedische aandoeningen
401 AAlgodystrofie (Südeck), Frozen Shoulder (complex regionaal pijnsyndroom)K60120x
402 AGewrichtsprothese van grote + middelgrote gewrichten der ledematenK4560x
403 AAmputaties BL/OL (uitgez. vinger D2-D5) K6060x
404 AOrthopedisch-functionele stoornis met aantasting van grote + middelgrote gewrichten der ledematenK6060x
405 BFunctiestoornissen op basis van ernstige peesletsels met partiële of volledige onderbreking van continuïteit K3060x
406 BIndeukingsfracturen wervel(s) K3060x
407 BBekkenfracturen met ilio- en ischiopubische fractuur met sacroiliacale verplaatsing, na heelkundige correctieK3060x
Varia
502 ALittekens van uitgebreide brandwonden met functionele hinder tijdens hun evolutieve fase of na heelkundige/plastische correctieK6060x
503 AChronische reumatische-evolutieve gewrichtsaandoeningen n.a.v. duidelijke verandering van de functionele autonomieK6060x
504 BLongrevalidatie voor obstructieve of restrictieve respiratoire insufficiëntie met ESW < 60 % en/of bewezen desaturatie, op verwijzing van de pneumoloogK3060x