Botdensitometrie

Osteoporose is een veel voorkomend verschijnsel. Niet alleen vrouwen in de menopauze maar ook een belangrijk deel van de mannen krijgt op latere leeftijd te kampen met osteoporose.  Door verlaagde hormoonspiegels wordt het bot brozer en breekbaarder. Ingezakte wervels en heupfracturen zijn de meest voorkomende breuken bij deze patiënten. Om een idee te hebben van de dichtheid van het bot en daarmee gepaard gaande kans op breuken, kan men een botdensitometrie laten uitvoeren.

Voorbereiding

Er is geen speciale voorbereiding nodig. U mag dus gewoon eten en drinken. Het onderzoek kan niet plaatsvinden als er enkele dagen tevoren een röntgenonderzoek van de maag of darmen met contrast werd uitgevoerd. Het contrastproduct moet volledig uit het lichaam verdwenen zijn, dit kan tot 10 dagen duren. Het is tevens belangrijk om voor het onderzoek te melden of er een heupprothese of metaal in de rug aanwezig is.

  • Kleding: trek gemakkelijke kleding aan en laat sieraden zoveel mogelijk thuis.
  • Zwangerschap: bij zwangerschap wordt er in principe geen röntgenonderzoek uitgevoerd. In geval van mogelijke zwangerschap gelieve dit steeds te melden.
  • Medicijngebruik: de medicatie dient niet gestopt te worden.

Wat is een botdensitometrie?

Botdensitometrie is een meting van de botmineraaldichtheid (BMD) op verschillende plaatsen zoals de heup en de wervelkolom en eventueel de pols of andere botten op basis van het FRAX-instrument. Een botdensitometrie wordt uitgevoerd met een DEXA-scanner (DEXA is de afkorting van Dual Energy X-ray Absorptiometry).

De gemeten botdichtheid geeft een aanwijzing over het risico op een breuk en wordt om deze reden voornamelijk uitgevoerd op oudere leeftijd, o.a. bij postmenopauzale vrouwen.

  • Opsporen van eventuele botontkalking (osteoporose).
  • Berekenen van het risico op botbreuken door de botontkalking.
  • Controle van de doeltreffendheid van een behandeling bij botontkalking.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een medewerker van de dienst medische beeldvorming. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op de onderzoekstafel en worden er opnamen van de  heup en het onderste deel van de lendenwervels gemaakt met behulp van een smalle, zeer laag gedoseerde röntgenstralenbundel. Bij het maken van de heupfoto ligt u met gestrekte benen, voor de opnamen van de rug vraagt men u de benen op te trekken en op een kussen te leggen. Het is belangrijk om tijdens de metingen niet te bewegen. Het onderzoek is pijnloos en duurt 15 minuten.

Nazorg / complicaties

Complicaties zijn niet te verwachten. Na het onderzoek kunt u meteen naar huis. Gebruik van auto, fiets of openbaar vervoer is geen probleem.

Kostprijs van het onderzoek

 Botdensitometrie wordt enkel onder bepaalde voorwaarden terugbetaald door de ziekteverzekering:

  • bij vrouwen ouder dan 65 jaar met familiale geschiedenis van heupfractuur bij familie van 1ste of 2de graad
  • ongeacht de leeftijd of het geslacht, indien één of meerdere risicofactoren aanwezig zijn
  • herhaling van DEXA-onderzoek na vijf jaar (volgens dezelfde toepassingsregels)
Download een aanvraag

Er is hiervoor een specifiek aanvraagformulier beschikbaar dat door de aanvragende arts dient ingevuld te worden. In geval er geen terugbetaling is, valt het bedrag van het onderzoek (40.00 euro) volledig ten laste van de patiënt.

Resultaat

De meting van de BMD wordt uitgedrukt in een T-score. Deze T-score vergelijkt de gemeten BMD met de gemiddelde waarde bij een groep jonge, gezonde personen van hetzelfde geslacht. Er wordt door de radioloog een verslag opgemaakt dat zo spoedig mogelijk wordt doorgestuurd naar uw verwijzende arts. Deze zal de resultaten verder met u bespreken.