Ziekenvervoer

Wie betaalt welke vervoerkosten bij een ziekenhuisopname?

Als een patiënt naar een tweede ziekenhuis vervoerd wordt om er ...en de patiënt ...dan zijn de vervoerkosten ten laste van ...
te blijvenkeert niet terugde patiënt
een bijkomend onderzoek/behandeling te ondergaan die niet mogelijk was in het KEIkeert nog dezelfde dag terughet KEI
een bijkomend onderzoek/behandeling te ondergaan die niet mogelijk was in het KEIkeert niet dezelfde dag terugde patiënt

Het bedrag dat u uiteindelijk zelf moet betalen hangt af van de tussenkomst van uw ziekenfonds.