Kostenraming

Een revalidatieproces is voor elke persoon verschillend, waardoor het moeilijk is om precies in te schatten hoe lang een patiënt dient te revalideren. Om u een kostenraming te geven van een revalidatietraject in het KEI, vindt u hieronder de richtprijzen voor één maand verblijf per pathologie (Sp-type), opgesplitst per statuut en volgens kamerkeuze.

De prijsramingen geven steeds een prijsvork weer waarbij het laagste bedrag overeenstemt met het bedrag van de laagste teruggevonden factuur en het hoogste bedrag overeenstemt met het bedrag van de hoogste teruggevonden factuur voor de bedoelde revalidatie. Er wordt tevens een mediaan meegegeven:  midden, evenveel facturen met bedrag lager dan de mediaan als hoger dan de mediaan.

Voor  patiënten  zonder mutualiteit (niet verzekerd of privé verzekerd) geldt als minimum te hanteren richtprijs de 100% prijs per verpleegdag: 316.45 euro/dag

Voor meer informatie of een persoonlijke simulatie, contacteer de facturatiedienst:

per e-mail: patientenadministratie@kei.be

telefonisch: +32 (0)58 22 16 32

openingsuren:

elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u

Onze verschillende pathologieën

Het KEI is in de sector van de revalidatieziekenhuizen een referentie met een hoog gespecialiseerd aanbod op cardiopulmonair, locomotorisch, neurologisch en psychogeriatrisch vlak. Lees er meer over.

Richtprijzen per pathologie

Kostenraming cardio pulmonair

Download deze kostenraming

Kostenraming locomotorisch

Download deze kostenraming

Kostenraming neurologisch

Download deze kostenraming

Kostenraming psychogeriatrie

Download deze kostenraming

Kostenraming zelfbetalend

Download deze kostenraming

Woordenlijst A tot Z

We hebben voor u enkele moeilijke woorden opgelijst met verklaring. Download de woordenlijst.

Disclaimer

Deze prijsraming, gebaseerd  op recente patiëntfacturen, wordt aan de patiënt enkel ter informatie meegedeeld en is in géén geval bindend. Deze prijsraming creëert op generlei wijze een verbintenis in hoofde van het ziekenhuis. De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan m.a.w. variëren. De complexe en snel evoluerende wetgeving inzake de ziekteverzekering maken het immers niet mogelijk om exacte prijsberekeningen te maken. De uiteindelijke werkelijke kostprijs zal bovendien mee bepaald worden door een aantal variabele factoren, die niet in de prijsramingen voorzien kunnen worden, zoals de algemene toestand van de patiënt, bepaalde bijkomende medicatie, eventuele extra onderzoeken, enz.