Conventie en erelonen

Als u uitdrukkelijk kiest voor een verblijf in een individuele kamer (en er ook effectief verblijft), mag het ziekenhuis kamersupplementen en de artsen honorariumsupplementen en technische prestaties aanrekenen. Het verblijf in een individuele kamer kost in dit geval dus meer dan het verblijf in een tweepatiëntenkamer. Het bedrag dat een arts in ons ziekenhuis mag aanrekenen als honorariumsupplement (of ereloonsupplementen) is maximaal 100 % van het wettelijk vastgelegd tarief. Elke arts die tussenkomt in uw behandeling kan een ereloonsupplement aanrekenen.

Bijvoorbeeld: een arts rekent maximaal 100% als honorariumsupplement. Voor een ingreep die wettelijk 75 euro kost en waarvoor het ziekenfonds 50 euro terugbetaalt, zal u 100 euro zelf betalen (25 euro persoonlijk aandeel en75 euro honorariumsupplement).

Supplement medisch ereloon op toezicht en technische prestaties

1 persoonskamer2 persoonskamers
verbonden artsen100 %0 %
niet-verbonden artsenniet van toepassing-

U betaalt geen supplementen op een éénpersoonskamer indien u om medische redenen op een éénpersoonskamer opgenomen wordt of indien u zonder het te vragen op een éénpersoonskamer terechtkomt.

De dienst opnameplanning probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan uw vraag naar een éénpersoonskamer. Hou er echter rekening mee dat dit bij een drukke bezetting niet altijd direct mogelijk is. In dit geval zult u opgenomen worden op een tweepersoonskamer en worden er geen kamer- of ereloonsupplementen aangerekend.

Conventioneringsstatus

De meeste artsen van het KEI zijn volledig geconventioneerd. Dit wil zeggen dat deze arts het akkoord met de ziekenfondsen volledig aanvaard en de afgesproken maximumtarieven respecteert.

Artsen en consulenten

Indien u de conventie per arts of consulent wenst te weten kan u de fiches van deze medewerkers raadplegen.