Betalingsvoorwaarden

Onze facturen dienen binnen de 30 dagen na ontvangst voldaan te zijn. Ingeval van wanbetaling zal buiten een aanmaningskost van 12,50 euro van rechtswege en zonder noodzaak van ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1% per maand vanaf factuurdatum en een forfaitaire schadeloosstelling van 20% met een minimum van 40,00 euro aangerekend worden. In geval van procedure zijn enkel de Rechtbanken van het Arrondissement Veurne bevoegd. Wij danken u alvast voor uw stipte betaling.

Kan u de ziekenhuisfactuur niet in één keer betalen  en koos u voor een tweepersoonskamer ? In overleg maken wij een afbetalingsplan op en kan u uw factuur in schijven betalen.

Bankgegevens Koningin Elisabeth Instituut

IBAN:  BE51 476-4309001-62
BIC: KREDBEBB