17/06/2024

Reva 1 - cardio-pulmonaire revalidatie

Op Reva 1 streven we naar het herwinnen van de autonomie bij cardiale of respiratoire aandoeningen om tevens de winst van de revalidatie thuis te kunnen verderzetten. Zorg stopt immers niet bij het ontslag.