wegenwerken

Momenteel zijn er wegwerkzaamheden ter hoogte van het KEI. Het ziekenhuis blijft bereikbaar. Volg hiervoor de aangepaste signalisatie.

u bevindt zich hier:  home
een KEI in revalidatie

Het Koningin Elisabeth Instituut (KEI) te Oostduinkerke evolueerde sinds 1957 van een sanatorium naar een revalidatieziekenhuis en is nog steeds volop in beweging. In deze zorgsetting bieden wij een gespecialiseerde behandeling en revalidatie aan zee.

patiënt

U komt in ons revalidatieziekenhuis voor een observatie, een korte medische behandeling, een verlengde revalidatie na ziekte, ongeval of operatie.

Kwalitatieve patiëntenzorg aanbieden aan onze patiënten is ons doel.

bezoeker

Wenst u een bezoek te brengen? Vrienden en familie zijn van harte welkom in het Koningin Elisabeth Instituut.

In het belang van de patiënt vragen wij u om de bezoekuren te respecteren.

het KEI in cijfers

Om samen met u het doel van uw verblijf te bereiken hebben wij een uitgebreid team beschikbaar met geneesheren-specialisten, geneesheren, apotheker, verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologe, maatschappelijk werkers enz.

165

De opnamecapaciteit bestaat uit 165 revalidatiebedden waarvan 60 locomotorisch, 50 neurologisch, 35 psycho-geriatrisch en 20 cardio-pulmonair.

1282

 In 2016 realiseerde het Koningin Elisabeth Instituut 1282 opnames.

300

Meer dan 300 enthousiaste medewerkers staan momenteel in ons revalidatieziekenhuis voor u klaar !

"Het Koningin Elisabeth Instituut heeft als doelstelling om steeds professionele kwaliteit aan te bieden op alle niveaus. We streven ernaar om die kwaliteit voortdurend te verbeteren en aan te passen aan wensen en noden van de gemeenschap"
kwaliteit

Elke medewerker in het Koningin Elisabeth Instituut tracht dagelijks veilige en kwaliteitsvolle zorg te leveren aan de patiënten door het volgen van afspraken, procedures en richtlijnen.

veiligheid

Patiëntveiligheid staat elk moment van de dag centraal door doelgerichte verbeterprojecten. zoals optimaliseren van transmurale zorg, preventie en controle van infecties, valpreventie, en zoveel meer.

tevredenheid

Uw mening is voor ons van groot belang. Wij peilen voortdurend naar de mening van onze patiënten om onze service te optimaliseren. Bent u tevreden, heeft u een suggestie of een klacht? Wij weten het graag!

nieuws

Als revalidatieziekenhuis werken wij continu aan verbetering van kwaliteit en zorg waarbij de informatiestroom van en naar onze patiënten en onze bezoekers toe centraal staat. Graag willen wij u zo optimaal en actueel mogelijk informeren over onze activiteiten, nieuws uit de sector, acties en zoveel meer.

(open het artikel om het af te drukken)
(ouvrez l'article pour l'imprimer)

Loading...

Week van de valpreventie van 24 tot 30 april 2017

Tijdens de Week van de Valpreventie wordt specifiek aandacht gegeven aan één of meerdere valrisicofactoren.
In 2017 ligt de focus van de Week van de Valpreventie op actief bezig zijn en dit op een veilige manier. Dat wil zeggen, met aandacht voor de verschillende valrisicofactoren zoals voeten en schoeisel, zicht, medicatie, duizeligheid, voeding of gedrag en veiligheid in huis.
Binnen het aanbod aan therapieën wordt er in het KEI continu aandacht besteed aan valpreventie.

06/04/2017

Logies aan verminderd tarief in Domein Westhoek voor familie en/of partner van een opgenomen patiënt in het KEI


03/04/2017

Het KEI neemt dit jaar terug deel aan de campagne handhygiëne!

De campagne handhygiëne wordt jaarlijks georganiseerd om extra aandacht te vestigen op handhygiëne.
Handhygiëne is een zeer effectieve manier om de overdracht van micro-organismen tussen patiënten te voorkomen, wat ook de kans op zorginfecties doet verminderen.
Zorginfecties hebben immers een belangrijke impact en kunnen onder andere de mortaliteit, morbiditeit, ligduur en gezondheidskosten verhogen.

13/03/2017

Ziekenhuishygiëne

In het KEI komen heel wat mensen met elkaar in contact, zowel zieke als gezonde mensen. Hierdoor bestaat de kans dat kiemen onderling worden doorgegeven, wat tot infecties kan leiden. Het voorkomen dat tijdens (of in aansluiting met) een opname infecties worden opgelopen, is de hoofdopdracht van team ziekenhuishygiëne

28/02/2017

KEI 60

KEI wordt 60 (1957 ~ 2017)
Het Koningin Elisabeth Instituut (KEI) te #Oostduinkerke evolueerde sinds 1957 van een sanatorium naar een revalidatieziekenhuis en is nog steeds volop in beweging.

02/02/2017

onze gegevens

Koningin Elisabeth Instituut
Dewittelaan 1
8670 Oostduinkerke
gebruik Koksijde op uw gps
info@kei.be

T (+32) 058/22 11 22
F (+32) 058/23 20 20

contacteer ons

bereikbaarheid

hoe bereikt u KEI

vacatures & stages

werken bij het KEI?