13/12/2022

Zaalarts

In het kader van de pensionering van een arts, gaan we op zoek naar een Zaalarts

Profiel

U bent erkend huisarts of specialist.

Daarnaast bent u op zoek naar een fulltime functie in zelfstandig statuut en u geeft blijk van:

  • Een grote interesse in pluridsciplinaire revalidatie; binnen uw team werkt u samen met een geriater, pneumoloog-revalidatie-arts, 3 artsen fysische geneeskunde en revalidatie, en 2 omnipractici;
  • Goede klinische en organisatorische vaardigheden;
  • Een empathische ingesteldheid en u hecht belang aan een goede samenwerking met collega-artsen en de verpleegkundige en paramedische teams; 
  • Goede communicatieve vaardigheden met daarenboven een goede kennis van het zowel het Nederlands als het Frans;

U bent verantwoordelijk voor een ziekenhuisafdeling en bent bereid ingeschakeld te worden in de wachtdiensten (niet-inslapend, weekdagen en weekends).

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling aan, waarbij een gevarieerde pathologie aan bod komt (interne geneeskunde – geriatrie – revalidatie: locomotorisch, neurologisch, cardiopulmonair en psycho-geriatrisch van aard).

Voorziene indiensttreding 01/07/2023

Contact

Interesse?

Voor meer informatie of bij schriftelijke kandidaatstelling (met cv) kunt u terecht bij dr. Leen Pollet, hoofdarts KEI via leen.pollet@kei.be of 058 22 11 22.