16/11/2021

UPDATE - Coronavirus – 16-11-2021

Wegens de vierde coronagolf neemt ook het KEI de nodige maatregelen. Onze artsen en medewerkers staan opnieuw paraat om het beste van zichzelf te geven. Vanaf donderdag 18-11-2021 moeten wij noodgedwongen onze bezoekregeling aanpassen en kunnen wij slechts twee VASTE bezoekers per dag gedurende max. 1 uur toelaten.

Bezoekregeling

Elke patiënt kan dagelijks bezoek ontvangen op de patiëntenkamer van twee vaste personen gedurende maximaal 1 uur.  De opgegeven namen van de bezoekers kunnen niet wijzigen gedurende het opnameverblijf.

Indien bezoekers afzonderlijk komen, kan er 1 uur per bezoeker toegestaan worden.  Elke bezoeker kan ook slechts één patiënt bezoeken.

Patiënten kunnen met hun bezoek afspreken op de patiëntenkamer of een consumptie nemen in de cafetaria op de 5de verdieping.  De cafetaria is enkel toegankelijk voor bezoekers met een geldig Covid Safe Ticket.  Het is ook mogelijk om een wandeling te maken op het domein van het KEI.  We kunnen helaas nog niet toestaan om het domein van het KEI te verlaten.

Bezoek is mogelijk:

  • op weekdagen tussen 14 en 19 uur;
  • in het weekend van 10 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur.

Merk op dat onderzoeken en behandelingen steeds voorrang hebben op de bezoekmomenten.

Patiënten worden de eerste twee dagen van hun opname in preventieve isolatie gehouden in ieders belang en kunnen gedurende die periode helaas nog geen bezoek ontvangen.  Dit wordt samen met het team infectiepreventie beoordeeld.

Voor patiënten die langdurig werden opgenomen in het verwijzend ziekenhuis, geldt er een isolatie tot en met de 2de negatieve test op dag 5.  Bezoek wordt wel al toegelaten na de eerste negatieve test.

Van bezoekers verwachten wij dat zij

  • de voorbije 14 dagen niet ziek zijn geweest en geen Covid-19-symptomen hebben vertoond én geen contact gehad hebben met besmette patiënten;
  • zich aanmelden aan het onthaal;
  • een chirurgisch mondmasker correct dragen over mond en neus vanaf 6 jaar;
  • hun handen wassen met water en zeep of ontsmetten met handalcohol;
  • een fysieke afstand van 1,5 meter respecteren.

We nemen deze maatregelen om de veiligheid van, onze patiënten en onze medewerkers en artsen te waarborgen.

We willen iedereen oproepen om alle afspraken inzake de bezoekregeling strikt op te volgen, zodat we nadien niet genoodzaakt zouden zijn dit terug te moeten afschaffen.

Merk op dat videobellen met ondersteuning van onze medewerker ook nog steeds mogelijk is.

Alle praktische informatie vindt u in de rubrieken hieronder.

Bedankt voor uw begrip!

Kun je veilig revalideren in het KEI?
Welke bijzondere maatregelen zijn van toepassing?
Hoe verlopen de ambulante activiteiten?
Wat als u thuis vragen heeft over uw revalidatietraject?
Wat met de revalidatie voor opgenomen patiënten?
Hoe kan ik contact houden met wie verblijft in het KEI?
Wat met het afgeven van attenties en de was?
Hoe proberen we zeer nabij te zijn bij elke opgenomen patiënt?
Wat doen we voor patiënten in hun laatste levensfase?
Zijn er gevallen van besmetting met Covid-19 in het KEI?
Tips om u verder te beschermen tegen het Coronavirus?