07/01/2021

UPDATE - Coronavirus – 07-01-2021 (12 uur) - een overzicht van de actuele toestand

De coronacijfers in ons land blijven (langzaam) dalen. Het Covid-19 virus blijft echter een zeer gevaarlijk virus, en dat is zeker zo voor de vele kwetsbare patiënten - uw familieleden - die in ons ziekenhuis opgenomen zijn. We willen hen ten allen tijde maximaal blijven beschermen. Vanaf zaterdag 28 november 2020 verwelkomen we graag terug bezoek in het KEI. Samen met jullie zijn we blij dat familieleden en naasten terug over de vloer kunnen komen.

Aangepaste bezoekregeling vanaf zaterdag 28/11/2020

Aangepaste bezoekregeling vanaf zaterdag 28-11-2020 

Elke patiënt kan voortaan wekelijks maximaal 2 keer bezoek ontvangen van 1 bezoeker (bij voorkeur telkens dezelfde persoon) gedurende maximaal 45 minuten.   

Voor het maken van een afspraak kunnen bezoekers vanaf 09-01-2021 op weekdagen tussen 13:00 en 18:00 uur contact opnemen met het centraal contactpunt op het nummer 058/22 16 16. Tijdens het weekend kan dit tussen 13:00 en 15:00 uur. 

We organiseren het bezoek in de cafetaria op de 5de verdieping, vermits we nog geen bezoek op de verpleegafdelingen kunnen toelaten. Om dit veilig te laten verlopen, is het totaal aantal bezoekers per dag beperkt. 

Merk op dat patiënten de eerste 5 dagen van hun opname in preventieve isolatie gehouden worden in ieders belang en gedurende die periode helaas nog geen bezoek kunnen ontvangen. 

Van bezoekers verwachten wij dat zij 

  • de voorbije 14 dagen niet ziek zijn geweest en geen Covid-19-symptomen hebben vertoond én geen contact gehad hebben met besmette patiënten; 
  • de quarantaineregels respecteren na een reis naar het buitenland in de rode zone en vervolgens niet op bezoek komen naar het KEI; 
  • zich aanmelden aan het onthaal; 
  • een chirurgisch of stoffen mondmasker correct dragen over mond en neus; 
  • hun handen wassen met water en zeep of ontsmetten met handalcohol; 
  • een fysieke afstand van 1,5 meter respecteren; 
  • zich enkel naar de cafetaria begeven. 

We nemen deze maatregelen om de veiligheid van, onze patiënten en onze medewerkers en artsen te waarborgen. 

We willen iedereen oproepen om alle afspraken inzake de bezoekregeling strikt op te volgen, zodat we nadien niet genoodzaakt zouden zijn dit terug te moeten afschaffen. 

Merk op dat videobellen met ondersteuning van onze medewerker ook nog steeds mogelijk is. 

Alle praktische informatie vindt u in de rubrieken hieronder. 

Bedankt voor uw begrip! 

Kun je veilig revalideren in het KEI?
Welke bijzondere maatregelen zijn van toepassing?
Hoe wordt het bezoek georganiseerd vanaf 28 november 2020?
Hoe verlopen de ambulante activiteiten?
Wat als u thuis vragen heeft over uw revalidatietraject?
Wat met de revalidatie voor opgenomen patiënten?
Hoe kan ik contact houden met wie verblijft in het KEI?
Wat met het afgeven van attenties en de was?
Hoe proberen we zeer nabij te zijn bij elke opgenomen patiënt?
Wat doen we voor patiënten in hun laatste levensfase?
Zijn er gevallen van besmetting met Covid-19 in het KEI?
Tips om u verder te beschermen tegen het Coronavirus?