26/10/2020

UPDATE - Coronavirus - 26-10-2020 (15 uur) - een overzicht van de actuele toestand

Stijgend aantal besmettingen onder de Belgische bevolking! Helaas is het aantal besmettingen met Covid-19 in België - maar ook wereldwijd – al enige tijd zeer fors aan het toenemen. Ook het aantal ziekenhuisopnames in België o.w.v. het Coronavirus is weer sterk aan het stijgen. Covid-19 blijft dus een zeer gevaarlijk virus, en dat is zeker zo voor de vele kwetsbare patiënten - uw familieleden - die in ons ziekenhuis opgenomen zijn. We willen hen maximaal blijven beschermen. Daarom passen wij onze bezoekregeling aan.

Aangepaste bezoekregeling vanaf maandag 26-10-2020

Aangepaste bezoekregeling vanaf maandag 26-10-2020

Omdat het Coronavirus weer razendsnel in kracht toeneemt, zien wij ons genoodzaakt onze bezoekregeling aan te passen.

Vanaf maandag 26 oktober 2020 blijft bezoek enkel nog mogelijk na afspraak en dit tussen 14.15 uur en 17.00 uur.

Elke patiënt kan voortaan wekelijks maximaal 1 keer bezoek ontvangen gedurende telkens 45 minuten en bij voorkeur door dezelfde bezoeker.

Voor afspraken kun je op weekdagen contact opnemen met het centraal contactpunt op het nummer 058 22 16 16 tussen 13 en 15 uur.

Reeds gemaakte afspraken kunnen wel nog doorgaan.

Tevens blijft het zo dat er geen bezoek meer toegelaten is in de patiëntenkamers en zal het bezoek doorgaan in de Cafetaria op de 5de verdieping.

Merk op dat patiënten de eerste 5 dagen van hun opname in preventieve isolatie gehouden worden in ieders belang en gedurende die periode helaas nog geen bezoek kunnen ontvangen.

Van bezoekers verwachten wij dat zij

  • de voorbije 14 dagen niet ziek zijn geweest en geen Covid-19-symptomen hebben vertoond én geen contact gehad hebben met besmette patiënten;
  • zich aanmelden aan het onthaal;
  • een chirurgisch of stoffen mondmasker correct dragen over mond en neus;
  • hun handen wassen met water en zeep of ontsmetten met handalcohol;
  • een fysieke afstand van 1,5 meter respecteren;
  • zich enkel naar de Cafetaria begeven.

We nemen deze maatregelen om de veiligheid van, onze patiënten en onze medewerkers en artsen te waarborgen.

We willen iedereen oproepen om alle afspraken inzake de bezoekregeling strikt op te volgen, zodat we nadien niet genoodzaakt zouden zijn dit terug te moeten afschaffen.

Merk op dat videobellen (skypegesprekken) met ondersteuning van onze medewerker ook nog steeds mogelijk zijn.

Alle praktische informatie vindt u in de rubrieken hieronder.

Bedankt voor uw begrip!

Kun je veilig revalideren in het KEI?
Welke bijzondere maatregelen zijn van toepassing?
Hoe wordt het bezoek georganiseerd vanaf 26 oktober 2020?
Hoe verlopen de ambulante activiteiten?
Wat als u thuis vragen heeft over uw revalidatietraject?
Wat met de revalidatie voor opgenomen patiënten?
Hoe kan ik contact houden met wie verblijft in het KEI?
Wat met het afgeven van attenties en de was?
Hoe proberen we zeer nabij te zijn bij elke opgenomen patiënt?
Wat doen we voor patiënten in hun laatste levensfase?
Zijn er gevallen van besmetting met Covid-19 in het KEI?
Tips om u verder te beschermen tegen het Coronavirus?