03/09/2020

UPDATE - Coronavirus - 03-09-2020 (15 uur) - een overzicht van de actuele toestand

Dalend aantal besmettingen onder de Belgische bevolking! Gelukkig is het aantal besmettingen met Covid-19 in België geleidelijk aan het afnemen. Ook het aantal ziekenhuisopnames in België o.w.v. het Coronavirus is weer aan het dalen. Omdat we weten hoe belangrijk contact met naasten is, willen we een aantal maatregelen versoepelen. Covid-19 blijft niettemin een zeer gevaarlijk virus, en dat is zeker zo voor de vele kwetsbare patiënten - uw familieleden - die in ons ziekenhuis opgenomen zijn. We willen hen maximaal blijven beschermen en vragen dat u de nieuwe richtlijnen steeds naleeft. Zo vermijden we nieuwe besmettingen.

KEI is een veilige plek voor consultaties en revalidatie

Het Koningin Elisabeth Instituut blijft een veilige plaats voor iedereen die een consultatie of revalidatie nodig heeft. Met enkele goede afspraken houden wij ons ziekenhuis Coronaveilig voor iedereen!

Daarom blijven diverse voorzorgsmaatregelen hanteren. Dit betekent o.a. dat we u vragen steeds een chirurgisch of stoffen mondmasker te dragen en handhygiëne toe te passen. Bij het binnenkomen hangt een grote affiche met alle richtlijnen. Als u ziektesymptomen vertoont of in contact geweest bent met een besmette patiënt, laat dit dan zeker weten aan de onthaalmedewerker.

Tussen elk patiëntencontact worden de consultatie-, onderzoeks- of therapieruimtes voldoende ontsmet.  Alle ruimtes worden ook voldoende verlucht.

Nieuwe bezoekregeling vanaf zaterdag 5 september 2020

Vanaf zaterdag 05-09-2020 is het toegestaan om 1 bezoeker per patiënt per dag te ontvangen.

Voordien een afspraak maken is niet meer nodig. Bij voorkeur is de bezoeker zoveel mogelijk dezelfde en/of moet deze uit de contactbubbel van de patiënt komen.

Patiënten in isolatie of quarantaine kunnen nog geen bezoek ontvangen.

Het bezoek gaat uitsluitend door in de patiëntenkamers en/of in de cafetaria op de 5de verdieping. Indien de toestand van de patiënt het toelaat, is een kort bezoek in openlucht op het terrein van het KEI ook mogelijk.

Bezoek is elke dag mogelijk tussen 14 en 17 uur en in het weekend ook tussen 10 en 12 uur.

Van bezoekers verwachten wij dat zij

  • een chirurgisch of stoffen mondmasker correct dragen over mond en neus
  • hun handen wassen met water en zeep of ontsmetten met handalcohol
  • de fysieke afstand van 1,5 meter respecteren
  • zich aanmelden aan het onthaal en hun contactgegevens en verwantschap met de patiënt achterlaten
  • geen gebruik maken van het toilet op de patiëntenkamer
  • de voorbije 14 dagen niet ziek zijn geweest en geen Covid-19-symptomen hebben vertoond én geen contact gehad hebben met besmette patiënten
  • de quarantainemaatregel van 14 dagen respecteren, indien zij terugkeren uit een rode vakantiebestemming en in deze periode niet naar het ziekenhuis komen
  • de patiënt niet meenemen buiten het terrein van het KEI

We willen iedereen oproepen om alle afspraken inzake de bezoekregeling strikt op te volgen, zodat we nadien niet genoodzaakt zouden zijn dit terug te moeten afschaffen.

Therapeutisch verlof

Voorlopig opteren we er nog niet voor om opgenomen patiënten op woensdagnamiddag en/of tijdens het weekend (het zgn. therapeutisch verlof) naar huis te laten gaan. We schatten het risico op mogelijke besmetting te hoog in en stellen dat nog uit om de bescherming van de gezondheid van alle opgenomen patiënten én zorgverleners te waarborgen.

Samen houden we het veilig!

Alle praktische informatie vindt u in de rubrieken hieronder.

Bedankt voor uw begrip!

Welke bijzondere maatregelen zijn nog steeds van toepassing?
Hoe wordt het bezoek georganiseerd vanaf 5 september 2020?
Hoe verlopen de ambulante activiteiten?
Wat als u thuis vragen heeft over uw revalidatietraject?
Wat met de revalidatie voor opgenomen patiënten?
Hoe kan ik contact houden met wie verblijft in het KEI?
Wat met het afgeven van attenties en de was?
Hoe proberen we zeer nabij te zijn bij elke opgenomen patiënt?
Wat doen we voor patiënten in hun laatste levensfase?
Zijn er gevallen van besmetting met Covid-19 in het KEI?
Tips om je verder te beschermen tegen het Coronavirus.