27/07/2020

Nieuwe bezoekregeling vanaf 28-07-2020

Stijgend aantal besmettingen onder de Belgische bevolking! Helaas is het aantal besmettingen met Covid-19 in België - maar ook wereldwijd - weer fors aan het toenemen. Ook het aantal ziekenhuisopnames in België o.w.v. het Coronavirus is weer aan het stijgen. Covid-19 blijft dus een zeer gevaarlijk virus, en dat is zeker zo voor de vele kwetsbare patiënten - uw familieleden - die in ons ziekenhuis opgenomen zijn. We willen hen maximaal blijven beschermen. Daarom nemen wij in ieders belang extra maatregelen!

Veilig revalideren

Het Koningin Elisabeth Instituut blijft een veilige plaats voor iedereen die revalidatie nodig heeft. Met enkele goede afspraken houden wij ons ziekenhuis Coronaveilig voor iedereen!

Daarom blijven we diverse voorzorgsmaatregelen hanteren. Dit betekent o.a. dat we u vragen steeds een chirurgisch of stoffen mondmasker te dragen en handhygiëne toe te passen. Bij het binnenkomen hangt een grote affiche met alle richtlijnen. Als u ziektesymptomen vertoont of in contact geweest bent met een besmette patiënt, laat dit dan zeker weten aan de onthaalmedewerker.

Tussen elk patiëntencontact worden de consultatie-, onderzoeks- of therapieruimtes voldoende ontsmet.  Alle ruimtes worden ook voldoende verlucht.

Nieuwe bezoekregeling vanaf dinsdag 28 juli 2020

Omdat het Coronavirus weer in kracht toeneemt, moeten wij - net als andere ziekenhuizen - noodgedwongen onze bezoekregeling aanpassen.

Vanaf dinsdag 28 juli 2020 is bezoek enkel nog mogelijk na afspraak en dit tussen 14.15 uur en 17.00 uur.

Elke patiënt kan wekelijks maximaal 2 keer bezoek ontvangen gedurende telkens 45 minuten.

Voor de eerste afspraak zal het ziekenhuis zelf contact opnemen met de door de patiënt opgegeven contactpersoon.

Voor de volgende afspraken kunt u op weekdagen contact opnemen met het centraal contactpunt op het nummer

058 22 16 16.

Voortaan is geen bezoek meer toegelaten in de patiëntenkamers en zal het bezoek doorgaan in de Cafetaria op de 5de verdieping. Enkel voor patiënten van Reva 0 kan het bezoek doorgaan in de ontvangstruimte van de verpleegafdeling.

Om dit veilig te laten verlopen, is het totaal aantal bezoekers per dag beperkt.

Van bezoekers verwachten wij dat zij

  • de voorbije 14 dagen niet ziek zijn geweest en geen Covid-19-symptomen hebben vertoond én geen contact gehad hebben met besmette patiënten;
  • zich aanmelden aan het onthaal;
  • een chirurgisch of stoffen mondmasker correct dragen over mond en neus;
  • hun handen wassen met water en zeep of ontsmetten met handalcohol;
  • een fysieke afstand van 1,5 meter respecteren;
  • zich enkel naar hetzij de Cafetaria hetzij de ontvangstruimte van Reva 0 begeven.

We nemen deze maatregelen om de veiligheid van, onze patiënten en onze medewerkers en artsen te waarborgen.

Therapeutisch verlof

Voorlopig opteren we er nog niet voor om opgenomen patiënten op woensdagnamiddag en/of tijdens het weekend (het zgn. therapeutisch verlof) naar huis te laten gaan. We schatten het risico op mogelijke besmetting te hoog in en stellen dat nog uit om de bescherming van de gezondheid van alle opgenomen patiënten én zorgverleners te waarborgen.

We willen iedereen oproepen om alle afspraken inzake de bezoekregeling strikt op te volgen, zodat we nadien niet genoodzaakt zouden zijn dit terug te moeten afschaffen.

Samen houden we het veilig!

Alle praktische informatie vindt u in de rubrieken hieronder.

Bedankt voor uw begrip!

 

 

 

Welke bijzondere maatregelen zijn nog steeds van toepassing?
Hoe wordt het bezoek georganiseerd vanaf 28.07.20?
Hoe verlopen de ambulante activiteiten?
Wat als u thuis vragen heeft over uw revalidatietraject?
Wat met de revalidatie voor opgenomen patiënten?
Hoe kan ik contact houden met wie verblijft in het KEI?
Wat met het afgeven van attenties en de was?
Hoe proberen we zeer nabij te zijn bij elke opgenomen patiënt?
Wat doen we voor patiënten in hun laatste levensfase?
Zijn er gevallen van besmetting met Covid-19 in het KEI?
Tips om je verder te beschermen tegen het Coronavirus