12/06/2020

Update - Coronavirus - 12-06-2020 (15 uur) - een overzicht van de actuele toestand

Een overzicht van de actuele toestand.

Ambulante activiteit

Sinds 5 mei 2020 zijn de ambulante activiteiten (consultaties, onderzoeken en revalidatie) in het Koningin Elisabeth Instituut geleidelijk weer van start kunnen gaan.

Ondertussen kunnen we stilaan weer werken aan ongeveer 90 % van de capaciteit buiten Coronatijden.

Veilig werken

Ook al daalt het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens van besmette patiënten, is het gevaar nog steeds niet geweken. Covid-19 blijft een zeer gevaarlijk virus en dat is zeker zo voor de vele kwetsbare patiënten - uw familieleden - die in ons ziekenhuis opgenomen zijn. We willen hen maximaal blijven beschermen.

Om op een veilige manier te kunnen werken in het belang van de patiënten en onze artsen en medewerkers, blijven we daarom diverse voorzorgsmaatregelen hanteren. Dit betekent o.a. dat we iedereen vragen steeds een mondmasker te dragen en handhygiëne toe te passen. Bij het binnenkomen hangt een grote affiche. Als u ziektesymptomen vertoont of in contact geweest bent met een besmette patiënt, laat dit dan zeker weten aan de onthaalmedewerker.

Tussen elk patiëntencontact worden de consultatie-, onderzoeks- of therapieruimtes voldoende ontsmet.

Nieuwe bezoekregeling vanaf 15 juni 2020

Sinds woensdag 03-06-2020 konden we weer beperkt bezoek in het Koningin Elisabeth Instituut verwelkomen.

Omdat het Coronavirus verder in kracht afneemt, kunnen we onze bezoekregeling wat versoepelen.

Vanaf maandag 15 juni 2020 kan elke patiënt in diens kamer in de verpleegafdeling 1 bezoeker per dag ontvangen gedurende maximum 1 uur. Elke bezoeker kan slechts 1 patiënt bezoeken.

Welke bijzondere maatregelen zijn nog steeds van toepassing?
Hoe wordt het bezoek georganiseerd vanaf 15 juni 2020?
Wat is er veranderd sinds dinsdag 5 mei 2020 voor de ambulante activiteiten?
Wat met de revalidatie voor wie nog niet kon opstarten?
Wat met de revalidatie voor opgenomen patiënten?
Hoe kan ik contact houden met wie verblijft in het KEI?
Wat met het afgeven van attenties en de was?
Hoe proberen we zeer nabij te zijn bij elke opgenomen patiënt?
Wat doen we voor patiënten in hun laatste levensfase?
Zijn er gevallen van besmetting met Covid-19 in het KEI?
Tips om je verder te beschermen tegen het Coronavirus?