03/06/2020

Update - Coronavirus - 03-06-2020 (14 uur) - een overzicht van de actuele toestand

Een overzicht van de actuele toestand.

Ambulante activiteit

Sinds 5 mei 2020 zijn de ambulante activiteiten (consultaties, onderzoeken en revalidatie) in het Koningin Elisabeth Instituut geleidelijk weer van start kunnen gaan.

Vanaf 2 juni 2020 zullen we weer kunnen werken aan ongeveer 80 % van de capaciteit buiten Corona tijden.

Veilig werken

Om op een veilige manier te kunnen werken in het belang van de patiënten en onze artsen en medewerkers, blijven we diverse voorzorgsmaatregelen hanteren.  Dit betekent o.a. dat we de temperatuur nemen bij registratie aan het onthaal, nazien of u een mondmasker draagt, vragen handhygiëne toe te passen en een checklist overlopen.  We vragen u om steeds eerlijk te antwoorden.

Tussen elk patiëntencontact worden de consultatie-, onderzoeks- of therapieruimtes voldoende ontsmet.

Ook al daalt het aantal ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens van besmette patiënten, is het gevaar nog steeds niet geweken.  Covid-19 blijft een zeer gevaarlijk virus, en dat is zeker zo voor de vele kwetsbare patiënten die in ons ziekenhuis opgenomen zijn.

Nieuwe bezoekregeling

Niettemin is de tijd - eindelijk - gekomen om weer op een veilige manier bezoek toe te laten, voor patiënten die geen risico op besmetting (meer) vormen.  Op die manier kunnen we vanaf 3 juni 2020 ook het sociaal contact in levenden lijve tussen onze patiënten en hun familie herstellen.  En daar zijn we heel blij om!

Noodgedwongen is bezoek op de patiëntenkamer en in de verpleegafdelingen nog niet toegelaten en organiseren we dat in daartoe bestemde bezoekersruimtes.  Om iedereen de kans te geven bezoek te ontvangen, moeten we dat vandaag nog beperken tot 1 bezoek per week per patiënt.  Daarnaast blijft de mogelijkheid van videobellen uiteraard ook bestaan.

Voor sommige patiënten die zich in (preventieve) isolatie op de patiëntenkamer bevinden, is bezoek nog niet mogelijk en vragen we om nog even geduld te oefenen.

Omwille van de toevloed aan telefoontjes willen wij u vragen niet langer te bellen om op bezoek te komen.  Vanuit het KEI nemen we zelf contact op met de familie om een bezoek in te plannen.

Verbod op therapeutisch verlof

Voorlopig blijft het verbod om opgenomen patiënten op woensdagnamiddag en/of tijdens het weekend (het zgn. therapeutisch verlof) naar huis te laten gaan wel van toepassing.  De overheid laat dat nog niet toe om de bescherming van de gezondheid van de opgenomen patiënten én zorgverleners te waarborgen.

We willen iedereen oproepen om alle afspraken inzake de bezoekregeling strikt op te volgen, zodat we nadien niet genoodzaakt zouden zijn dit terug te moeten afschaffen.

Samen houden we het veilig!

Alle praktische informatie vindt u in de rubrieken hieronder.

Bedankt voor uw begrip!

Welke bijzondere maatregelen zijn nog steeds van toepassing?
Hoe wordt het bezoek georganiseerd vanaf 3 juni 2020?
Wat is er veranderd sinds dinsdag 5 mei 2020 voor de ambulante activiteiten?
Wat met de revalidatie voor wie nog niet kon opstarten?
Wat met de revalidatie voor opgenomen patiënten?
Hoe kan ik contact houden met wie verblijft in het KEI?
Waarom bezoek in het KEI niet kan - brochure voor kinderen
Wat met het afgeven van attenties en de was?
Hoe proberen we zeer nabij te zijn bij elke opgenomen patiënt?
Wat doen we voor patiënten in hun laatste levensfase?
Zijn er gevallen van besmetting met Covid-19 in het KEI?
Tips om je verder te beschermen tegen het Coronavirus?