30/04/2020

Update - Coronavirus - 30.04.2020 (15 uur)

Een overzicht van de actuele toestand.

Op 29 april 2020 heeft de nationale veiligheidsraad beslist dat de eerste fase van het exitplan uit de Coronacrisis op 4 mei 2020 van start kan gaan. Dat komt omdat het aantal geregistreerde besmettingen met Covid-19 daalt en omdat het aantal opnames in de ziekenhuizen en in de intensieve zorgafdelingen een voortdurend dalende trend vertoont.

Dit houdt in dat ook de ambulante activiteiten (consultaties, onderzoeken en revalidatie) in het Koningin Elisabeth Instituut geleidelijk weer van start kunnen gaan.

Dit betekent echter nog niet dat alles weer wordt zoals het voorheen was. Immers blijft het Coronavirus zeer besmettelijk en moeten de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden. Dit moet ons toelaten u op een veilige manier te onderzoeken of behandelen en ervoor te zorgen dat onze artsen en medewerkers ook goed beschermd blijven.

Omdat we eerst alles grondig willen voorbereiden, zullen de ambulante activiteiten in het Koningin Elisabeth Instituut pas hernomen worden vanaf dinsdag 5 mei 2020.

Tevens heeft de nationale veiligheidsraad beslist om nog geen versoepeling van het bezoekverbod toe te staan. Dit doet men om de opgenomen patiënten maximaal te beschermen.  Ook blijft het verbod van toepassing om opgenomen patiënten op woensdagnamiddag en/of tijdens het weekend (het zgn. therapeutisch verlof) naar huis te laten gaan.

We beseffen dat dit niet makkelijk is. Wij zijn er ons ten volle van bewust dat onze patiënten snakken naar contact met de buitenwereld. En ook dat de families ernaar uitkijken om terug op bezoek te kunnen komen. Maar nu primeert de bescherming van de gezondheid van de opgenomen patiënten én zorgverleners.  Ondertussen blijven wij er alles aan te doen om het sociaal contact via andere manieren te realiseren.

Tenslotte heeft de nationale veiligheidsraad beslist dat deze eerste versoepelingen opnieuw ingetrokken kunnen worden, mocht zich een “tweede golf” van besmettingen met Covid-19 voordoen.

Alle praktische informatie vindt u in de rubrieken hieronder.

 

Bedankt voor uw begrip!

Welke bijzondere maatregelen zijn nog steeds van toepassing?
Wat verandert er vanaf dinsdag 5 mei 2020 voor de ambulante activiteit?
Wat met de revalidatie voor wie niet meteen kan opstarten?
Wat met de revalidatie voor opgenomen patiënten?
Hoe kan ik contact houden met wie verblijft in het KEI?
Waarom bezoek bezoek in het ziekenhuis niet kan - brochure voor kinderen.
Wat met het afgeven van attenties en de was?
Hoe proberen we zeer nabij te zijn bij elke opgenomen patiënt?
Wat doen we voor patiënten in hun laatste levensfase?
Zijn er gevallen van besmetting met Covid-19 in het KEI?
Tips om je te beschermen tegen het Coronavirus?