26/03/2020

Update coronavirus 26-03-2020 (12 uur) Richtlijnen bij het leveren van pakketjes voor de patiënten

Om zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen te nemen willen wij vragen om bij het leveren van pakketten volgende richtlijnen in acht te nemen:

 • geen pakket maken of komen brengen indien men zich ziek voelt
 • enkel het essentiële brengen (zeker geen etenswaren)
 • voldoende propere was voorzien om het aantal verplaatsingen te beperken
 • geen contact zoeken met patiënten of andere mensen die zich op ons terrein bevinden en zeker anderhalve meter afstand houden!

N.a.v. de strenge maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, blijft volgende van toepassing:

 • ALGEMEEN bezoekverbod
 • Alle NIET-dringende consultaties, onderzoeken en behandelingen worden t.e.m. 03-04-2020 afgelast.

Voor een vlotte gang van zaken, willen wij u vragen om:

 • het afgeven van attenties voor patiënten 
 • het brengen van propere kledij/ophalen van te wassen kledij

bij voorkeur steeds te voorzien tussen 14.00 en 16.00

Er is een attest verplichte verplaatsing beschikbaar aan het onthaal

 • Vervang uw bezoekje door een telefoontje of een berichtje
 • Hebt u vragen, dan kunt u terecht bij de hoofdverpleegkundige of de behandelende arts
 • In uitzonderlijke gevallen kan de behandelende arts een afwijking op het bezoekverbod toestaan

Tips om je te beschermen:

 • Was regelmatig je handen met water en zeep (meermaals per dag).
 • Vermijd het om iemand de hand te schudden bij het begroeten en geef elkaar geen zoenen.
 • Vermijd zoveel mogelijk het aanraken van je gezicht.
 • Ontsmet je handen voor én na elk contact met iemand anders.
 • Kom in alle gevallen niet te dicht bij een andere persoon (anderhalve meter is aangewezen).
 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Hoest of nies in een zakdoek of in je elleboog. 
 • Gooi papieren zakdoekjes na gebruik onmiddellijk weg en ontsmet nadien je handen.
 • Wanneer je last hebt van symptomen van het virus (koorts, hoest en ademhalingsmoeilijkheden) neem je in de eerste plaats telefonisch contact op met de huisarts. Ga - als je vermoedt dat je besmet bent met het Coronavirus - niet naar de wachtzaal van de huisarts of naar de spoedgevallen.

Voor meer informatie en vragen over het Coronavirus kan u de website van de overheid raadplegen: www.info-coronavirus.be

Alvast bedankt voor uw begrip!

Samen gaan we de strijd aan tegen verdere verspreiding van dit virus.

Directie, artsen en medewerkers van het KEI