18/03/2020

Update 18-03-2020 (14 uur)

N.a.v. de strenge maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, blijft volgende van toepassing:

 •  ALGEMEEN bezoekverbod
 • Voorlopige stopzetting van alle NIET dringende consultaties, onderzoeken en behandelingen.

Voor een vlotte gang van zaken, willen wij u vragen om:

 • het afgeven van attenties voor patiënten en
 • het brengen van propere kledij/ophalen van te wassen kledij

bij voorkeur steeds te voorzien tussen 14 en 16 uur.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Bijzondere maatregelen voor bezoekers

Ook de deuren van het KEI zijn gesloten voor externe bezoekers om onze revalidanten en medewerkers en artsen te beschermen.

Deze regeling is ingegaan op zaterdag 14-03-2020.

 • Vervang uw bezoekje door een telefoontje of een berichtje.
 • Hebt u vragen, dan kunt u terecht bij de hoofdverpleegkundige of de behandelende arts.
 • In uitzonderlijke gevallen kan de behandelende arts een afwijking op het bezoekverbod toestaan.

Bijzondere maatregelen voor ambulante patiënten

 • Ook het KEI is genoodzaakt om niet-dringende consultaties, onderzoeken of therapie voorlopig op te schorten.
 • Alle patiënten met een dergelijke afspraak in de week van 16-03-2020 zijn of worden gecontacteerd omdat deze niet kan doorgaan.
 • Wie een dringende afspraak nodig heeft, kan met het medisch secretariaat van onze artsen contact opnemen.
 • Patiënten zullen later gecontacteerd worden om hun afspraken te herplannen.

Tips om je te beschermen:

 • Was regelmatig je handen met water en zeep (meermaals per dag).
 • Vermijd het om iemand de hand te schudden bij het begroeten en geef elkaar geen zoenen.
 • Vermijd zoveel mogelijk het aanraken van je gezicht.
 • Ontsmet je handen voor én na elk contact met iemand anders.
 • Kom in alle gevallen niet te dicht bij een andere persoon (anderhalve meter is aangewezen).
 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Hoest of nies in een zakdoek of in je elleboog. 
 • Gooi papieren zakdoekjes na gebruik onmiddellijk weg en ontsmet nadien je handen.
 • Wanneer je last hebt van symptomen van het virus (koorts, hoest en ademhalingsmoeilijkheden) neem je in de eerste plaats telefonisch contact op met de huisarts. Ga - als je vermoedt dat je besmet bent met het Coronavirus - niet naar de wachtzaal van de huisarts of naar de spoedgevallen.

Voor meer informatie en vragen over het Coronavirus kan je de website van de overheid raadplegen: www.info-coronavirus.be.

Alvast bedankt voor uw begrip!

Samen gaan we de strijd aan tegen verdere verspreiding van dit virus.

Directie, artsen medewerkers van het KEI